MŠ UZAVŘENA -důležité informace

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a to s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. Z toho důvodu je Mateřská škola Pastelka při ZŠ Teplická od 27.2.2021 do 21.3.2021 uzavřena. Informace i nadále sledujeme a budeme vás průběžně informovat.

Věnujte prosím pozornost ještě těmto informacím:

A/PŘEDŠKOLÁCI:

  1. Zákon ukládá povinnost mateřské škole zajistit i v těchto případech vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je se tímto způsobem vzdělávat.
  2.  V sekci PŘEDŠKOLÁČEK budou zveřejnovány témata pro předškoláčky ze třídy Muchomůrky a Žabičky. Tato témata navazují na ŠVP a jsou přizpůsobena aktuální situaci. Posíláním fotek a úkolů na uvedený email danné třídy nám tak zasíláte zpětnou vazbu, která je pro nás důležitá, abychom věděli, že se povinné distanční výuky účastníte. V případě, že nevíte na jaký email zasílat, využijte email zástupkyně ředitele pro MŠ: veronika.helebrantova@zskrupka.cz. Za každý splněný a zaslaný „úkol“ budou děti sbírat obrázek a až se ve školce zase sejdeme, bude na ně čekat malé překvapení 🙂
  3. V případě, že budete potřebovat materiálně vypomoct (vytisknout pracovní listy, půjčit pastelky a jiné) – rádi pro vás po předchozí domluvě tyto materiály připravíme 🙂
  4. Budou-li mít děti jakýkoliv nápad na tvoření i mimo témata, určitě se s nimi pochlubte 🙂
  5. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní zástupkyni pro MŠ na tel. : 724831969

B/OŠETROVNÉ:

Informace o ošetřovném naleznete v sekci zprávy z ředitelny či na tomto odkaze:

Informace o ošetřovném

 

Přejeme Vám všem pevné zdraví a mnoho pozitivní energie, byť nynější doba „kovidová“ není veselá. Na druhou stranu, zkusme vnímat hlavně společný čas strávený s rodinou a podívat se na celou situaci aspoň maličkato pozitivně, byť je to někdy opravdu těžké.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní zástupkyni pro MŠ na tel. : 724831969

Děkujeme za spolupráci a přejeme klidné dny!!!