SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel mateřské školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do hlavní budovy mateřské školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy
  • a na webových stránkách školy: mskrupka.cz

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění byl stanoven na den:         7.6.2024

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly.

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2024/2025

 

MŠ RZ 24 12 MŠ RZ 24 19 MŠ RZ 24 21 MŠ RZ 24 11 MŠ RZ 24 15 MŠ RZ 24 20
MŠ RZ 24 33 MŠ RZ 24 39 MŠ RZ 24 31 MŠ RZ 24 35 MŠ RZ 24 25 MŠ RZ 24 10
MŠ RZ 24 37 MŠ RZ 24 18 MŠ RZ 24 16 MŠ RZ 24 40 MŠ RZ 24 22 MŠ RZ 24 23
MŠ RZ 24 27 MŠ RZ 24 30 MŠ RZ 24 26 MŠ RZ 24 13 MŠ RZ 24 24 MŠ RZ 24 29
MŠ RZ 24 28 MŠ RZ 24 14 MŠ RZ 24 17 MŠ RZ 24 38 MŠ RZ 24 36 MŠ RZ 24 32
MŠ RZ 24 34

 

V Krupce, 5.6.2024

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA

ředitel školy