Autor Kolektiv Mateřské školy

O autorovi

Seznam dětí z jiných mateřských škol, které jsou vyzvány k platbě na prázdninový provoz

Seznam dětí z jiných mateřských škol, které jsou vyzvány k platbě na prázdninový provoz: MŠPR2005 MŠPR2014 MŠPR2006 MŠPR2015 MŠPR2007 MŠPR2016 MŠPR2008 MŠPR2017 MŠPR2009 MŠPR2018 MŠPR2010 MŠPR2019 MŠPR2011 MŠPR2020 MŠPR2012 MŠPR2021 MŠPR2013     Pokud je Vaše dítě na seznamu,  je potřeba dostavit se dne 3.6.2020 od 9:00 – 11:00 hod. k peněžnímu vyrovnání neinvestičního poplatku a stravného ( cca 700kč  včetně...

Celý článek

Seznam dětí přijatých od 1.9. do naší mateřské školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v dokumentu níže naleznete seznam registračních čísel, která jsou přijata k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020. Rozhodnutí o přijetí je třeba osobně vyzvednout  a to nejlépe po telefonní konzultaci s paní zástupkyní, či 27.5. od 9:00 do 13:00 hod. V případě, že jste přijati nebyli, dostavte se k osobnímu vyzvednutí rozhodnutí a ke konzultaci. Kontakt na paní zástupkyni: 724 831 969...

Celý článek

Podmínky pro přijetí na prázdninový provoz- děti z jiných MŠ

Vážení rodiče, jelikož vláda nezakázala  přijímání dětí z jiných mateřských škol na prázdninový provoz, dovoluji si Vás informovat o způsobu podání žádosti. Žádost bude ke stažení zde:Děti z jiných mateřských škol-žádost o přijetí 2020 Průběh: Žádost a veškeré informace v žádosti, dokumenty potřebné k přihlášení (evidenční list dítěte a lékařský posudek vydá MŠ, kterou dítě navštěvuje), donese rodič řádně vyplněné i s dalšími případnými dokumenty,...

Celý článek

PROVOZNÍ PODMÍNKY / Znovuotevření MŠ Pastelka

Vážení zákonní zástupci, v dokumentu níže naleznete veškeré informace o znovuotevření naší mateřské školy, podmínkách, hygienických požadavcích a přehled dokumentů, které je třeba ještě před prvním příchodem do MŠ doložit (podepsaný originál je možné vhodit do schránky u vrátek naší mateřské školy): Dokument ke stažení zde: Provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s přítomností dětí Dále je nutné vyplnit  tiskopis čestného prohlášení :...

Celý článek

Dotazník pro rodiče – znovuotevření MŠ

Vážení rodiče, vzhledem k současným událostem sledujeme průběžně kroky vlády a další vývoj opětovného zahájení výuky v mateřské škole. Rádi bychom na současnou situaci okamžitě reagovali, nemáme však v tuto chvíli relevantní informace. Věříme, že do situace znovuotevření mateřských škol vnese jasno ministrem školství avizovaný manuál k zajištění podmínek provozu škol v rámci dané situace. Touto cestou Vás žádáme o součinnost a spolupráci, a to vzhledem...

Celý článek

Žádost o přijetí – dokument ke stažení

Níže naleznete dokument potřebný k zápisu : žádost o přijetí do mš-vyhlášený zápis 2020-21 (1)

Celý článek

Zápis do MŠ – průběh zápisu, náležitosti a dokumenty

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v odkazu níže si můžete stáhnout formulář potřebný k zápisu Vašeho dítěte na školní rok 2020/21 : žádost o přijetí do mš-vyhlášený zápis 2020-21 (1) Dále postupujte takto : Vytiskněte a vyplňte modrou propiskou všechna žlutá pole a opatřete vlastnoručním podpisem. Pořiďte kopii rodného listu zapisovaného dítěte, občanského průkazu zákonného zástupce (popřípadě oprávnění k zastupování) a kopii očkovacího průkazu...

Celý článek

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole a dále musí škola upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. Zápis proběhne v období 4.5.2020 – 15.5.2020. Odůvodnění: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy školství v souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravotnictví vydalo opatření k úpravě organizace zápisů. Těšíme se tak na společné setkání a seznámení s kolektivem...

Celý článek

Zápisy do mateřské školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci, z důvodů mimořádného stavu, způsobeného koronavirem, vyčkáváme na pokyny z ministerstva školství, které se budou týkat zápisů do mateřských škol. V průběhu měsíce dubna Vás budeme informovat o možných postupech konání zápisu do naší mateřské školy. Vyčkáváme, zda se zápisy budou konat standardním způsobem s účastí dětí, či bude zaveden nestandardní postup (bez dětí, či online…). O průběhu Vás...

Celý článek

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v tomto příspěvku Vás budeme informovat o nových nařízeních týkající se Vás a naší mateřské školy: ——————————————————————————————————————————–        PŘÍKAZ STAROSTY MĚSTA KRUPKA S  účinností od 19. března 2020 do odvolání, ve smyslu usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření, Určuje mateřské školy, které budou vykonávat nezbytnou...

Celý článek