INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

Informace pro zákonné zástupce, kteří zvolí individuální vzdělávání dítěte:

Individuální vzdělávání musí být dle zákona oznámeno buď Řediteli školy, nebo zástupkyni pro mateřskou školu a to 3 měsíce před začátkem individuálního vzdělávání.

Zákonný zástupce individuálně vzdělávaného dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Termín pro ověření očekávaných výstupů je stanoven na poslední středu v měsíci listopadu v 10.00 hodin v ředitelně mateřské školy.

Náhradní termín na druhou středu v měsíci prosinci v 10.00 hodin.

V rámci individuálního vzdělávání je zákonnému zástupci doporučena oblast vzdělávání – RVP PV, KOV a Desatero pro rodiče najdete na stránkách MŠMT  >> ZDE<<

ŠVP PV – www.mskrupka.cz

K ověření očekávaných výstupů je doporučeno donést veškeré materiály prokazující vzdělávání dítěte – výkresy, pracovní listy, výrobky, fotografie atd.

Náhled aktuálního ŠVP PV je k dispozici v MŠ nebo ZDE.

Kontaktní formulář

Informace jsou vám k dispozici denně a to buď na třídách mateřské školy, nebo na informační nástěnce uvnitř budovy. Naším cílem je stále se zlepšovat- pokud budete mít jakékoliv nápady či připomínky, neváhejte nás o tom informovat.

Pokud Vám zde chybí nějaká informace, napište nám e-mail s nápadem ☺

Email bude zpracován v nejbližší možné době. V případě naléhavosti volejte 724 831 969. Děkujeme.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.