O MŠ

Záměrem výchovného působení a základní filosofií mateřské školy je vybavit děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji v samotných základech. Naučit je úctě k životu, k přírodě, ke svému zdraví i ke zdravému okolí a rozvíjet zdravé postoje k základům sportu a sportovních činností.

Přejeme si, aby se každé dítě v naší mateřské škole cítilo bezpečně, aby získalo nové kamarády, nové poznatky a aby bylo šťastné, veselé a zdravé. Naším cílem je, aby si děti osvojily základy klíčových kompetencí RVP PV. Program je sestaven tak, aby vyhovoval individuálním potřebám a možnostem dětí.

Naším záměrem je děti vést:

 • ke zdravému způsobu života, touze po pohybu a sportu
 • k lásce k přírodě, ke zvířatům, k lidem
 • k touze po poznání, učení se novým věcem
 • k lásce ke knize, k hudbě, k lidovým tradicím
 • k úctě k vlastnímu životu, k životu druhých lidí, k životu všech živých tvorů a k přírodě jako takové
 • k poznávání své vlastní osobnosti, k poznávání druhých - učit se žít s druhými, komunikovat s nimi, tolerovat je, pomáhat jim
 • k podpoře rozvoje poznání, že mohou jednat svobodně, ale za své jednání a rozhodování jsou zodpovědné, že mohou svou životní situaci svým jednáním ovlivňovat

Co můžete očekávat?

 • Kvalitní vzdělávací program pro komplexní rozvoj dovedností a osobnosti Vašich dětí
 • Krásné, neustále se rozvíjející, a inovované prostředí
 • Portfolio dovedností a znalostí - monitoring pokroku Vašeho dítěte minimálně 2 x ročně
 • Konzultace kdykoliv na požádání
 • Návaznost na naši Sportovní školu kousek od školky
 • Partnerský přístup k dětem i rodičům
 • Výuka Angličtiny a další kroužky
 • Akce v průběhu roku pro děti i pro celou rodinu ( Halloweenské dílničky, vánoční setkání, velikonoční dílničky, divadla v MŠ, keramické dílničky pro děti, vystupování na akcích atd.)
 • Práce a pobyt na zahradě s herními prvky (zahrada je neustále inovována a vybavována novými prvky)
 • Tělocvična pro děti v ZŠ – cvičení, dětská jóga, tanečky
 • Fotodokumentace práce dětí a vytvoření alba zdarma (po domluvě možnost předání na konci školního roku)

Náhled aktuálního ŠVP PV

Náhled aktuálního ŠVP PV je k dispozici v MŠ nebo níže ke stažení.

„Barevná školka plná pohybu, aneb chceme si v naší školce hrát, vše poznávat a prožívat.“

Integrované bloky, které nás inspirují k tvorbě činností s dětmi:

I. „Barevný podzim čaruje, lístečky všechny maluje.“

II. „Bílá zima děti láká, postavit si sněhuláka.“

III. „Zelené jaro už klepe nám na vrátka, z vajíčka klubou se i malá kuřátka.“

IV. „Žluté léto už je tady, přišlo i k nám do zahrady.“

Kontaktní formulář

Informace jsou vám k dispozici denně a to buď na třídách mateřské školy, nebo na informační nástěnce uvnitř budovy. Naším cílem je stále se zlepšovat- pokud budete mít jakékoliv nápady či připomínky, neváhejte nás o tom informovat.

Pokud Vám zde chybí nějaká informace, napište nám e-mail s nápadem ☺

Email bude zpracován v nejbližší možné době. V případě naléhavosti volejte 724 831 969. Děkujeme.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.