Důležité termíny

Momentálně nejsou k dispozici žádné akce.

Seznam dětí z jiných mateřských škol, které jsou vyzvány k platbě na prázdninový provoz

Seznam dětí z jiných mateřských škol, které jsou vyzvány k platbě na prázdninový provoz: MŠPR2005 MŠPR2014 MŠPR2006 MŠPR2015 MŠPR2007 MŠPR2016 MŠPR2008 MŠPR2017 MŠPR2009 MŠPR2018 MŠPR2010 MŠPR2019 MŠPR2011 MŠPR2020 MŠPR2012 MŠPR2021 MŠPR2013     Pokud je Vaše dítě na seznamu,  je potřeba dostavit se dne 3.6.2020 od 9:00 – 11:00 hod. k peněžnímu vyrovnání neinvestičního poplatku a stravného ( cca 700kč  včetně...

Celý článek

Seznam dětí přijatých od 1.9. do naší mateřské školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v dokumentu níže naleznete seznam registračních čísel, která jsou přijata k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020. Rozhodnutí o přijetí je třeba osobně vyzvednout  a to nejlépe po telefonní konzultaci s paní zástupkyní, či 27.5. od 9:00 do 13:00 hod. V případě, že jste přijati nebyli, dostavte se k osobnímu vyzvednutí rozhodnutí a ke konzultaci. Kontakt na paní zástupkyni: 724 831 969...

Celý článek

Podmínky pro přijetí na prázdninový provoz- děti z jiných MŠ

Vážení rodiče, jelikož vláda nezakázala  přijímání dětí z jiných mateřských škol na prázdninový provoz, dovoluji si Vás informovat o způsobu podání žádosti. Žádost bude ke stažení zde:Děti z jiných mateřských škol-žádost o přijetí 2020 Průběh: Žádost a veškeré informace v žádosti, dokumenty potřebné k přihlášení (evidenční list dítěte a lékařský posudek vydá MŠ, kterou dítě navštěvuje), donese rodič řádně vyplněné i s dalšími případnými dokumenty,...

Celý článek

Informace pro rodiče předškoláčků

Žádáme rodiče předškoláčků o fotografii dítěte na školní tablo. (fotografie na předškolní téma) Fotografii prosím zasílejte na email: michaela.novakova@zskrupka.cz  Děkujeme 🙂

Celý článek

PROVOZNÍ PODMÍNKY / Znovuotevření MŠ Pastelka

Vážení zákonní zástupci, v dokumentu níže naleznete veškeré informace o znovuotevření naší mateřské školy, podmínkách, hygienických požadavcích a přehled dokumentů, které je třeba ještě před prvním příchodem do MŠ doložit (podepsaný originál je možné vhodit do schránky u vrátek naší mateřské školy): Dokument ke stažení zde: Provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s přítomností dětí Dále je nutné vyplnit  tiskopis čestného prohlášení :...

Celý článek

Dotazník pro rodiče – znovuotevření MŠ

Vážení rodiče, vzhledem k současným událostem sledujeme průběžně kroky vlády a další vývoj opětovného zahájení výuky v mateřské škole. Rádi bychom na současnou situaci okamžitě reagovali, nemáme však v tuto chvíli relevantní informace. Věříme, že do situace znovuotevření mateřských škol vnese jasno ministrem školství avizovaný manuál k zajištění podmínek provozu škol v rámci dané situace. Touto cestou Vás žádáme o součinnost a spolupráci, a to vzhledem...

Celý článek

Žádost o přijetí – dokument ke stažení

Níže naleznete dokument potřebný k zápisu : žádost o přijetí do mš-vyhlášený zápis 2020-21 (1)

Celý článek

Zápis do MŠ – průběh zápisu, náležitosti a dokumenty

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v odkazu níže si můžete stáhnout formulář potřebný k zápisu Vašeho dítěte na školní rok 2020/21 : žádost o přijetí do mš-vyhlášený zápis 2020-21 (1) Dále postupujte takto : Vytiskněte a vyplňte modrou propiskou všechna žlutá pole a opatřete vlastnoručním podpisem. Pořiďte kopii rodného listu zapisovaného dítěte, občanského průkazu zákonného zástupce (popřípadě oprávnění k zastupování) a kopii očkovacího průkazu...

Celý článek

Předškoláček – Veselé Velikonoce!

Vážení rodiče, milé děti, přejeme vám Veselé Velikonoce, bohatou pomlázku, spoustu sluníčka a krásná malovaná vajíčka!   A kdybyste si chtěli něco vyrobit přikládáme ještě tyto nápady 🙂

Celý článek

Předškoláček – pravolevá orientace

Dnes jsme si pro vás připravili pracovní listy na procvičení pravolevé orientace. Nácvik pravolevé orientace patří k nejobtížnějším. Nezvládnutí pravolevé orientace vede např. k záměnám stranově obrácených písmen (inverze statické b-d, inverze kinetické lak-kal), dítě má následně potíže se čtením a psaním. To samé platí i v matematice u stranově obrácených čísel (6-9, 28- 82), záměny pořadí číslic, zhoršená orientace na číselné...

Celý článek