Provozní doba MŠ:

5:45 – 16:15 hodin

MŠ je odemčena vždy od:

  • 5:45 - 8:00 hod.
  • 12:15 – 13:00 hod.
  • 14:30 – 16:15 hod.

V ostatním čase bude areál pod uzamčením!

Doplňující info:

Absenci dítěte je třeba hlásit do 8:00 hod.

V případě potřeby předání dítěte v jiném čase se domluvte s paní učitelkou na třídě, či telefonicky.

Dejte nám vědět: 417 861 128

Co se děje RÁNO?

5:45Děti se schází ve třídě SLUNÍČKA
6:45BERUŠKY odchází do své třídy
7:00Muchomůrky odchází do své třídy
7:30ŽABKY odchází do své třídy
8:00UZAMČENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Co se děje ODPOLEDNE?

14:30 – 16:1514:30 Odchází ŽABKY do tříd Muchomůrek a Berušek 15:00 Odchází SLUNÍČKA do třídy Muchomůrek 15:45 Odchází BERUŠKY do třídy Muchomůrek 16:15 - UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Změny organizace budou vyvěšeny a upravovány dle situace v MŠ.

Denní režim v MŠ

Samozřejmostí je pravidelný rytmus a denní řád, který je flexibilní a umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuálním situacím. Denní program je pružný, umožňuje volný průběh činností, nenutí děti zabrané do hry, aby jí nechaly a přešly k jiné činnosti. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený. Respektujeme individuální potřeby dětí, zajišťujeme dostatek pohybu ve třídách a na zahradě.

 

05:45-07:00

Situace: otevření MŠ, děti se scházejí v určené třídě

Program: spontánní hry, spontánní pohybové aktivity, vzdělávací nabídka, pitný režim

06:45-09:45

Situace: děti se scházejí ve svých třídách, zahájení vzdělávací nabídky

Program: výběr stanovišť, spontánní hry a činnosti, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity a hry, didakticky zaměřené činnosti, řízené činnosti, pitný režim / hygiena, příprava na dopolední svačinu, svačina (délka stolování je u jednotlivých dětí individuální) / dokončení činností a aktivit, společné činnosti či práce ve vzdělávacích koutcích, hodnocení, příprava na pobyt venku

09:45-11:30

Situace: obvyklý čas pro pobyt venku

Program: pohybové aktivity, hry v přírodním terénu, na zahradě, vycházky do okolí MŠ s přihlédnutím ke vhodným povětrnostním podmínkám

11:30-14:10

Situace: hygiena, příprava na oběd, oběd, odpolední odpočinek dětí, příprava na odpolední svačinku

Program:  oběd (délka oběda je u jednotlivých dětí individuální), dentální hygiena, příprava na odpočinek, četba před spaním nebo poslech pohádky, poslech hudby, odpočinek na lehátku dle individuálních potřeb dětí, spánek, klidové činnosti, možné předškolní individuální činnosti, úklid lůžkovin,příprava na odpolední svačinku.

14:10-16:15

Situace: hygiena, příprava na odpolední svačinu, odpolední hry a vzdělávání

Program:  odpolední svačina (délka stolování je u jednotlivých dětí individuální), spontánní aktivity dětí, možnost pokračovat v nedokončených činnostech z dopoledních aktivit, individuální práce, hry a činnosti, zájmové činnosti

 

Výkon spisové služby:

 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
417 41 Krupka

 

Úřední hodiny podatelny: v pracovní dny 7,00 – 15,00 hodin

Elektronická adresa: skola@zskrupka.cz

Datová schránka: meepd25

Další možnost elektronické komunikace: skola@zskrupka.cz

Přehled přijímaných datových formátů: CSV, XLS, XLSM, XLSX, PPS, PPSX, PPT, PPTX, DOC, DOCX, DOTM, DOTX, RTF, AVI, BMP, HTML, HTM, JPEG, JPG, MP3, OGG, PDF, PNG, THMX, TXT, WAV, WMA, XML, XPS

Přehled přenosných přijímaných technických nosičů: CD, DVD, Flash disk, externí disk

 

Datová zpráva, u které bude zjištěn výskyt chybového datového formátu, bude vymazána a odesílatel vyzván k zaslání přijímaných formátů.

Veřejnoprávní původce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává. Není-li veřejnoprávní původce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Taktéž postupuje, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.