Provozní doba MŠ:

6:00 – 16:00 hodin

MŠ je odemčena vždy od:

  • 6:00 - 8:00 hod.
  • 12:15 – 13:00 hod.
  • 14:30 – 16:00 hod.

V ostatním čase bude areál pod uzamčením!

Doplňující info:

Absenci dítěte je třeba hlásit do 8:00 hod.

V případě potřeby předání dítěte v jiném čase se domluvte s paní učitelkou na třídě, či telefonicky.

Dejte nám vědět: 417 861 128

Co se děje RÁNO?

6:00Děti se schází ve třídě SLUNÍČKA
6:45BERUŠKY odchází do své třídy
7:00ŽABKY odchází do své třídy
7:30MUCHOMŮRKY odchází do své třídy
8:00UZAMČENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Co se děje ODPOLEDNE?

14:30 – 16:0014:30 Odchází MUCHOMŮRKY do tříd Žabiček a Berušek 15:15 Odchází SLUNÍČKA do třídy Žabiček 15:45 Odchází BERUŠKY do třídy Žabiček 16:00 - UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Změny organizace budou vyvěšeny a upravovány dle situace v MŠ.

Denní režim v MŠ

Samozřejmostí je pravidelný rytmus a denní řád, který je flexibilní a umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuálním situacím. Denní program je pružný, umožňuje volný průběh činností, nenutí děti zabrané do hry, aby jí nechaly a přešly k jiné činnosti. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený. Respektujeme individuální potřeby dětí, zajišťujeme dostatek pohybu ve třídách a na zahradě.

 

06:00-07:00

Situace: otevření MŠ, děti se scházejí v určené třídě

Program: spontánní hry, spontánní pohybové aktivity, vzdělávací nabídka, pitný režim

07:00-09:45

Situace: děti se scházejí ve svých třídách, zahájení vzdělávací nabídky

Program: výběr stanovišť, spontánní hry a činnosti, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity a hry, didakticky zaměřené činnosti, řízené činnosti, pitný režim / hygiena, příprava na dopolední svačinu, svačina (délka stolování je u jednotlivých dětí individuální) / dokončení činností a aktivit, společné činnosti či práce ve vzdělávacích koutcích, hodnocení, příprava na pobyt venku

09:45-11:30

Situace: obvyklý čas pro pobyt venku

Program: pohybové aktivity, hry v přírodním terénu, na zahradě, vycházky do okolí MŠ s přihlédnutím ke vhodným povětrnostním podmínkám

11:30-14:10

Situace: hygiena, příprava na oběd, oběd, odpolední odpočinek dětí, příprava na odpolední svačinku

Program:  oběd (délka oběda je u jednotlivých dětí individuální), dentální hygiena, příprava na odpočinek, četba před spaním nebo poslech pohádky, poslech hudby, odpočinek na lehátku dle individuálních potřeb dětí, spánek, klidové činnosti, možné předškolní individuální činnosti, úklid lůžkovin,příprava na odpolední svačinku.

14:10-16:00

Situace: hygiena, příprava na odpolední svačinu, odpolední hry a vzdělávání

Program:  odpolední svačina (délka stolování je u jednotlivých dětí individuální), spontánní aktivity dětí, možnost pokračovat v nedokončených činnostech z dopoledních aktivit, individuální práce, hry a činnosti, zájmové činnosti