Naše třídy

Do naší mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Přijímání dětí se řídí školským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání, správním řádem, doporučením MŠMT ČR a ombudsmanem ČR, směrnicí ředitele Základní školy a Mateřské školy Krupka, Teplická 400, která vymezuje kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy.

SLUNÍČKA

1. třída

BERUŠKY

2.třída

MUCHOMŮRKY

3.třída

ŽABKY

4.třída

SLUNÍČKA

1. třída

2 – 4 let

Provoz třídy 

5:45-15:00

Popis třídy: 

 

V této třídě budou vaše děti vzdělávat:

 

p. učitelka 

Lenka Martonková

Jana Štusková

Je to tedy naše „nejmenší třída“. Hlavním cílem ve třídě Sluníček je klidným, vstřícným a trpělivým přístupem naučit děti k samoobslužným činnostem a příjemným a milým vystupováním vytvářet ve třídě přátelskou, pohodovou a bezpečnou atmosféru. Je zde brán důležitý aspekt na individuální přístup ke každému dítěti. Třída se nachází v přízemí školy na levé straně. Je vybavena stolky a židlemi, jejichž velikost odpovídá vzrůstu a počtu dětí.

Aktuality

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ČERVEN 2024   6. 2024 Divadelní představení pro celou MŠ – Lenčiny zpívánky.…

Výtvarné centrum

Co

výtvarný materiál, výtvarné a pracovní náčiní

Kde

nízké skříňky se zašupovacími dvířky

Centrum pro stolní hry a pro drobnou manipulaci

Proč

rozvoj fantazie, jemné motoriky, poznávání barev, rostlin a zvířat

Co

mozaiky, tabulky, skládanky, korálky, konstruktivní stavebnice, pexesa, magnetické tabule (možnost vystavovat své práce, manipulovat s různorodým obrazovým materiálem a magnetkami)

Ostatní

počítač, koutek \"Pitný režim\" s termoskou a vlastními hrníčky dětí

Herna

Prostorná herna je vybavena nízkým nábytkem s barevnými dvířky, poličkami, šuplíky a barevnými kontejnery různých rozměrů a velikostí. Vše odpovídá antropometrickým, hygienickým a bezpečnostním normám. Herna je uspořádaná do center – koutků.

Koutek živé a neživé přírody

Možnost pěstovat ze semínek rostlinky a pečovat o ně. Jsou zde přírodniny a další pomůcky.

Hudební koutek

Klavír a volně k dispozici v koších rytmické a melodické hudební nástroje.

Koutek "Domácnost"

kuchyňka, nádobíčko, sedací souprava, stolek, postýlky a panenky

Koutek "Kadeřnictví s příslušenstvím"

Koutek "Obchod"

 zboží s pokladnou a nákupními košíky

Dopravní koutek

Velká nabídka různých velikostí a druhů dopravních prostředků, autodráhy, vláčkodráhy, dopravní značky a semafor, kde mají děti možnost seznamovat se s dopravní tématikou.

Koutek "Kniha a písmena"

Seznámení se s různými druhy knih, leporel, časopisů a tvary písmen. Knihy jsou obměňovány podle aktuálního tématu.

Kostkový koutek

kostky různých materiálů a velikostí

Pohybový koutek

Rozvoj pohybových dovedností pomocí tělovýchovného náčiní a nářadí, které se obměňuje podle potřeby a témat.

Lehárna

Na stěně v zadní části herny, mají děti pověšený kapsář, kam si ukládají svá pyžama. Lehátka a lůžkoviny jsou uloženy v malé místnosti, kde jsou police na lůžkoviny.

Ostatní

 televizor, DVD přehrávač, videopřehrávač a CD přehrávač

BERUŠKY

2. třída

3 – 5 let

Provoz třídy:

7:00-16:15

Popis třídy:

 

V této třídě budou vaše děti vzdělávat:

 

p. učitelka

 

Kristina Lišková

Marcela Uhlárová

Třída se nachází v přízemí budovy na pravé straně. Je vybavena stolky a židličkami, které odpovídají antropometrickým požadavkům a počtu dětí. Jsou provedeny ve dvou velikostech, pro menší a větší děti. Třída zároveň slouží také jako jídelna.

Aktuality

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ČERVEN 2024   6. 2024 Divadelní představení pro celou MŠ – Lenčiny zpívánky.…

Výtvarné centrum

Co

výtvarný materiál, výtvarné a pracovní náčiní

Kde

nízké skříňky a stolečky s přihrádkami, dvě magnetické tabule (určené na manifestaci obrazového materiálu a k výzdobě dětskými výtvarnými pracemi)

Centrum knihy a písmen

Co

knihovna s nabídkou časopisů a knihami různých žánrů

Centrum informatiky

Co

Je vybaveno počítačem umístěným na stolku, který odpovídá vzrůstu dětí; děti zde využívají didaktické vzdělávací programy, prohlížejí si prezentace, obrázky a poslouchají hudbu.

Centrum pro stolní hry a pro drobnou manipulaci

Proč

rozvoj fantazie, jemné motoriky, poznávání barev, rostlin a zvířat

Co

mozaiky, tabulky, skládanky, korálky, konstruktivní stavebnice, pexesa, magnetické tabule (možnost vystavovat své práce, manipulovat s různorodým obrazovým materiálem a magnetkami)

Ostatní

samoobslužný kontejner, vlastní hrníčky (určené k dodržování pitného režimu po celý den)

Herna

Herna je vybavena barevným dětským nábytkem se skříňkami s dvířky i bez dvířek. Jsou v nich uloženy stavebnice v plastových boxech, které si děti mohou samy brát a také ukládat.

Koutek "Kuchyňka"

vybavení a stoleček

Dopravní koutek

s auty a jinými dopravními prostředky a dopravním kobercem

Koutek "Obchod"

s vybavením, slouží i jako divadlo

Koutek 1. pomoci

s vybavením

Koutek "Kadeřnictví s příslušenstvím"

Panenky a kočárky

Kostkový koutek

Velká molitanová stavebnice, která je také využívána ke cvičení a různým činnostem.

Koutek pohybu a pohybových her

švédská lavička, některé tělovýchovné náčiní (pravidelně obměňováno podle tématu činností) -  obruče, míče, gymnastické míče, kruhy, tyče, padák, strachový pytel, aj…

Lehárna

Na stěně v zadní části herny, mají děti pověšený kapsář, kam si ukládají svá pyžama. Lehátka a lůžkoviny jsou uloženy v malé místnosti, kde jsou police na lůžkoviny.

Ostatní

elektrické piáno, televizor s DVD přehrávačem, magnetofon s CD přehrávačem

MUCHOMŮRKY

3. třída

5 – 6 let

Provoz třídy:
7:30-14:30

Popis třídy:

 

V této třídě budou vaše děti vzdělávat:

 

p. zástupkyně

Bc. Jitka Štainerová

 

p. učitelka

Michaela Nachtigalová

Třída „Muchomůrek“ se nachází v prvním patře budovy na levé straně. Je vybavena židlemi a stolky ve velikosti odpovídající vzrůstu a počtu dětí. 

Aktuality

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ČERVEN 2024   6. 2024 Divadelní představení pro celou MŠ – Lenčiny zpívánky.…

Počítačové centrum

Co

možnost vzdělávat se pomocí didaktických programů na PC, prohlížet si obrázky, poslouchat hudbu

Výtvarné centrum

Co

výtvarný materiál, výtvarné a pracovní náčiní

Kde

výtvarné náčiní, pomůcky a materiál umístěn na policích

Centrum "Botanické okénko"

Co

pozorování přírodnin a drobných živočichů

Centrum pro stolní a společenské hry a pro drobnou manipulaci

Proč

rozvoj fantazie, jemné motoriky, poznávání barev, rostlin a zvířat

Ostatní

Magnetické tabule, které slouží k výzdobě dětskými pracemi a výtvory, slouží také k manipulaci s různým obrázkovým materiálem a barevnými magnetkami.

Herna

Herna je zařízena barevným dětským nábytkem, který odpovídá antropometrickým normám. V prostorné herně jsou vytvořena centra pro hru a činnosti.  V herně je na zdi pověšena magnetická tabule, kde se děti vždy v průběhu týdne seznamují pomocí piktogramů s tématickými činnostmi, které daný týden budou plnit.

Koutek "Kuchyňka"

plastové nádobí, zelenina, ovoce

Koutek "Kniha a písmena"

dostatečné množství knih různých žánrů

Koutek "Kadeřnictví s příslušenstvím"

Koutek pohybových dovedností

nabídka tělovýchovného náčiní a nářadí, kde děti rozvíjejí své pohybové dovednosti

Relaxační koutek

možnost odpočinku během her a činností

Dopravní koutek

nabídka dopravních prostředků, autodráh, seznámení se s dopravní tématikou

Kostkový koutek

kostky různých materiálů a velikostí

Hudební koutek

klavír, na poličkách volně k dispozici rytmické a hudební nástroje

Lehárna

V zadní části herny je malá místnost, která je vybavena stojanem pro vertikální ukládání matrací a policemi na ukládání lůžkovin.

Ostatní

televizor, DVD přehrávač a magnetofon s CD přehrávačem

ŽABKY

4. třída

5 – 6 let

Provoz třídy:
6:45-15:45

Popis třídy:

 

V této třídě budou vaše děti vzdělávat:

 

p. učitelka

Ivana Podhorová

Lenka Šrédlová

p. asistentka

Marie Brožovská

Třída se nachází v prvním patře budovy na pravé straně. Je vybavena stoly a židličkami ve dvou velikostech, které odpovídají vzrůstu a počtu dětí, které třídu navštěvují.

Aktuality

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ČERVEN 2024   6. 2024 Divadelní představení pro celou MŠ – Lenčiny zpívánky.…

Výtvarné centrum

Co

výtvarný materiál, výtvarné a pracovní náčiní

Centrum informatiky

Co

Je vybaveno počítačem umístěným na stolku, který odpovídá vzrůstu dětí; děti zde využívají didaktické vzdělávací programy, prohlížejí si prezentace, obrázky a poslouchají hudbu.

Centrum pro stolní hry a pro drobnou manipulaci

Proč

rozvoj fantazie, jemné motoriky, poznávání barev, rostlin a zvířat

Co

magnetky, korálky různých velikostí, tabulky, společenské hry, smyslové hry

Ostatní

magnetické tabule, které slouží k výstavě dětských prací a k manipulaci s obrazovým didaktickým materiálem

Herna

Herna této třídy je zařízena pro sportovní a pohybové aktivity podle zaměření třídy na sport. Na zdi jsou umístěny ribstole, ke stropu je zavěšený provazový žebřík s lanem. Dále je zde švédská lavička, trampolína a švédská bedna… děti zde mají k dispozici různé tělovýchovné náčiní. Herna  je  také  vybavena  dětským  barevným  nábytkem, ve  kterém  jsou  uloženy různorodé stavebnice a pomůcky.

Koutek "Domácnost"

Vybaveno novou kuchyňskou linkou s vybavením, kde děti mají k dispozici plastové nádobí, kočárky, panenky, pomůcky pro úklid domácnosti.

Hudební koutek

Centrum hudby je vybaveno klavírem, děti zde mají k dispozici rytmické a hudební nástroje, které jsou uloženy na vysoké polici vedle klavíru.

Koutek knihy a písmen

Rozvoj předčtenářské kompetence, k dispozici dostatek knih s rozličnou tématikou.

Dopravní koutek

s auty a jinými dopravními prostředky a dopravním kobercem

Lékařský koutek

dětské zdravotní pomůcky

Kostkový koutek

S různými druhy kostek rozvíjejí děti svou tvořivost a fantazii.

Lehárna

Součástí herny je malá zadní místnost, kam se ukládají matrace odděleně do vertikálního stojanu a lůžkoviny do police k tomu určené. Pyžama si děti ukládají do kapsáře umístěném na krytu topení.