Naše třídy

Do naší mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Přijímání dětí se řídí školským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání, správním řádem, doporučením MŠMT ČR a ombudsmanem ČR, směrnicí ředitele Základní školy a Mateřské školy Krupka, Teplická 400, která vymezuje kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy.

SLUNÍČKA

1. třída

BERUŠKY

2.třída

MUCHOMŮRKY

3.třída

ŽABKY

4.třída

SLUNÍČKA

1. třída

2 – 4 let

Provoz třídy 

5:45-15:00

Popis třídy: 

 

V této třídě budou vaše děti vzdělávat:

 

p. učitelka 

Lenka Martonková

Jana Štusková

Je to tedy naše „nejmenší třída“. Hlavním cílem ve třídě Sluníček je klidným, vstřícným a trpělivým přístupem naučit děti k samoobslužným činnostem a příjemným a milým vystupováním vytvářet ve třídě přátelskou, pohodovou a bezpečnou atmosféru. Je zde brán důležitý aspekt na individuální přístup ke každému dítěti. Třída se nachází v přízemí školy na levé straně. Je vybavena stolky a židlemi, jejichž velikost odpovídá vzrůstu a počtu dětí.

Aktuality

  Plán akcí – duben 2024   9. 4. Vystoupení pro celou mateřskou školu „KOUZELNÍK VALDINI“. 24.…

Výtvarné centrum

Co

výtvarný materiál, výtvarné a pracovní náčiní

Kde

nízké skříňky se zašupovacími dvířky

Centrum pro stolní hry a pro drobnou manipulaci

Proč

rozvoj fantazie, jemné motoriky, poznávání barev, rostlin a zvířat

Co

mozaiky, tabulky, skládanky, korálky, konstruktivní stavebnice, pexesa, magnetické tabule (možnost vystavovat své práce, manipulovat s různorodým obrazovým materiálem a magnetkami)

Ostatní

počítač, koutek \"Pitný režim\" s termoskou a vlastními hrníčky dětí

Herna

Prostorná herna je vybavena nízkým nábytkem s barevnými dvířky, poličkami, šuplíky a barevnými kontejnery různých rozměrů a velikostí. Vše odpovídá antropometrickým, hygienickým a bezpečnostním normám. Herna je uspořádaná do center – koutků.

Koutek živé a neživé přírody

Možnost pěstovat ze semínek rostlinky a pečovat o ně. Jsou zde přírodniny a další pomůcky.

Hudební koutek

Klavír a volně k dispozici v koších rytmické a melodické hudební nástroje.

Koutek "Domácnost"

kuchyňka, nádobíčko, sedací souprava, stolek, postýlky a panenky

Koutek "Kadeřnictví s příslušenstvím"

Koutek "Obchod"

 zboží s pokladnou a nákupními košíky

Dopravní koutek

Velká nabídka různých velikostí a druhů dopravních prostředků, autodráhy, vláčkodráhy, dopravní značky a semafor, kde mají děti možnost seznamovat se s dopravní tématikou.

Koutek "Kniha a písmena"

Seznámení se s různými druhy knih, leporel, časopisů a tvary písmen. Knihy jsou obměňovány podle aktuálního tématu.

Kostkový koutek

kostky různých materiálů a velikostí

Pohybový koutek

Rozvoj pohybových dovedností pomocí tělovýchovného náčiní a nářadí, které se obměňuje podle potřeby a témat.

Lehárna

Na stěně v zadní části herny, mají děti pověšený kapsář, kam si ukládají svá pyžama. Lehátka a lůžkoviny jsou uloženy v malé místnosti, kde jsou police na lůžkoviny.

Ostatní

 televizor, DVD přehrávač, videopřehrávač a CD přehrávač

BERUŠKY

2. třída

3 – 5 let

Provoz třídy:

7:00-16:15

Popis třídy:

 

V této třídě budou vaše děti vzdělávat:

 

p. učitelka

 

Kristina Lišková

Marcela Uhlárová

Třída se nachází v přízemí budovy na pravé straně. Je vybavena stolky a židličkami, které odpovídají antropometrickým požadavkům a počtu dětí. Jsou provedeny ve dvou velikostech, pro menší a větší děti. Třída zároveň slouží také jako jídelna.

Aktuality

  Plán akcí – duben 2024   9. 4. Vystoupení pro celou mateřskou školu „KOUZELNÍK VALDINI“. 24.…

Výtvarné centrum

Co

výtvarný materiál, výtvarné a pracovní náčiní

Kde

nízké skříňky a stolečky s přihrádkami, dvě magnetické tabule (určené na manifestaci obrazového materiálu a k výzdobě dětskými výtvarnými pracemi)

Centrum knihy a písmen

Co

knihovna s nabídkou časopisů a knihami různých žánrů

Centrum informatiky

Co

Je vybaveno počítačem umístěným na stolku, který odpovídá vzrůstu dětí; děti zde využívají didaktické vzdělávací programy, prohlížejí si prezentace, obrázky a poslouchají hudbu.

Centrum pro stolní hry a pro drobnou manipulaci

Proč

rozvoj fantazie, jemné motoriky, poznávání barev, rostlin a zvířat

Co

mozaiky, tabulky, skládanky, korálky, konstruktivní stavebnice, pexesa, magnetické tabule (možnost vystavovat své práce, manipulovat s různorodým obrazovým materiálem a magnetkami)

Ostatní

samoobslužný kontejner, vlastní hrníčky (určené k dodržování pitného režimu po celý den)

Herna

Herna je vybavena barevným dětským nábytkem se skříňkami s dvířky i bez dvířek. Jsou v nich uloženy stavebnice v plastových boxech, které si děti mohou samy brát a také ukládat.

Koutek "Kuchyňka"

vybavení a stoleček

Dopravní koutek

s auty a jinými dopravními prostředky a dopravním kobercem

Koutek "Obchod"

s vybavením, slouží i jako divadlo

Koutek 1. pomoci

s vybavením

Koutek "Kadeřnictví s příslušenstvím"

Panenky a kočárky

Kostkový koutek

Velká molitanová stavebnice, která je také využívána ke cvičení a různým činnostem.

Koutek pohybu a pohybových her

švédská lavička, některé tělovýchovné náčiní (pravidelně obměňováno podle tématu činností) -  obruče, míče, gymnastické míče, kruhy, tyče, padák, strachový pytel, aj…

Lehárna

Na stěně v zadní části herny, mají děti pověšený kapsář, kam si ukládají svá pyžama. Lehátka a lůžkoviny jsou uloženy v malé místnosti, kde jsou police na lůžkoviny.

Ostatní

elektrické piáno, televizor s DVD přehrávačem, magnetofon s CD přehrávačem

MUCHOMŮRKY

3. třída

5 – 6 let

Provoz třídy:
7:30-14:30

Popis třídy:

 

V této třídě budou vaše děti vzdělávat:

 

p. zástupkyně

Bc. Jitka Štainerová

 

p. učitelka

Michaela Nachtigalová

Třída „Muchomůrek“ se nachází v prvním patře budovy na levé straně. Je vybavena židlemi a stolky ve velikosti odpovídající vzrůstu a počtu dětí. 

Aktuality

  Plán akcí – duben 2024   9. 4. Vystoupení pro celou mateřskou školu „KOUZELNÍK VALDINI“. 24.…

Počítačové centrum

Co

možnost vzdělávat se pomocí didaktických programů na PC, prohlížet si obrázky, poslouchat hudbu

Výtvarné centrum

Co

výtvarný materiál, výtvarné a pracovní náčiní

Kde

výtvarné náčiní, pomůcky a materiál umístěn na policích

Centrum "Botanické okénko"

Co

pozorování přírodnin a drobných živočichů

Centrum pro stolní a společenské hry a pro drobnou manipulaci

Proč

rozvoj fantazie, jemné motoriky, poznávání barev, rostlin a zvířat

Ostatní

Magnetické tabule, které slouží k výzdobě dětskými pracemi a výtvory, slouží také k manipulaci s různým obrázkovým materiálem a barevnými magnetkami.

Herna

Herna je zařízena barevným dětským nábytkem, který odpovídá antropometrickým normám. V prostorné herně jsou vytvořena centra pro hru a činnosti.  V herně je na zdi pověšena magnetická tabule, kde se děti vždy v průběhu týdne seznamují pomocí piktogramů s tématickými činnostmi, které daný týden budou plnit.

Koutek "Kuchyňka"

plastové nádobí, zelenina, ovoce

Koutek "Kniha a písmena"

dostatečné množství knih různých žánrů

Koutek "Kadeřnictví s příslušenstvím"

Koutek pohybových dovedností

nabídka tělovýchovného náčiní a nářadí, kde děti rozvíjejí své pohybové dovednosti

Relaxační koutek

možnost odpočinku během her a činností

Dopravní koutek

nabídka dopravních prostředků, autodráh, seznámení se s dopravní tématikou

Kostkový koutek

kostky různých materiálů a velikostí

Hudební koutek

klavír, na poličkách volně k dispozici rytmické a hudební nástroje

Lehárna

V zadní části herny je malá místnost, která je vybavena stojanem pro vertikální ukládání matrací a policemi na ukládání lůžkovin.

Ostatní

televizor, DVD přehrávač a magnetofon s CD přehrávačem

ŽABKY

4. třída

5 – 6 let

Provoz třídy:
6:45-15:45

Popis třídy:

 

V této třídě budou vaše děti vzdělávat:

 

p. učitelka

Ivana Podhorová

Lenka Šrédlová

p. asistentka

Marie Brožovská

Třída se nachází v prvním patře budovy na pravé straně. Je vybavena stoly a židličkami ve dvou velikostech, které odpovídají vzrůstu a počtu dětí, které třídu navštěvují.

Aktuality

  Plán akcí – duben 2024   9. 4. Vystoupení pro celou mateřskou školu „KOUZELNÍK VALDINI“. 24.…

Výtvarné centrum

Co

výtvarný materiál, výtvarné a pracovní náčiní

Centrum informatiky

Co

Je vybaveno počítačem umístěným na stolku, který odpovídá vzrůstu dětí; děti zde využívají didaktické vzdělávací programy, prohlížejí si prezentace, obrázky a poslouchají hudbu.

Centrum pro stolní hry a pro drobnou manipulaci

Proč

rozvoj fantazie, jemné motoriky, poznávání barev, rostlin a zvířat

Co

magnetky, korálky různých velikostí, tabulky, společenské hry, smyslové hry

Ostatní

magnetické tabule, které slouží k výstavě dětských prací a k manipulaci s obrazovým didaktickým materiálem

Herna

Herna této třídy je zařízena pro sportovní a pohybové aktivity podle zaměření třídy na sport. Na zdi jsou umístěny ribstole, ke stropu je zavěšený provazový žebřík s lanem. Dále je zde švédská lavička, trampolína a švédská bedna… děti zde mají k dispozici různé tělovýchovné náčiní. Herna  je  také  vybavena  dětským  barevným  nábytkem, ve  kterém  jsou  uloženy různorodé stavebnice a pomůcky.

Koutek "Domácnost"

Vybaveno novou kuchyňskou linkou s vybavením, kde děti mají k dispozici plastové nádobí, kočárky, panenky, pomůcky pro úklid domácnosti.

Hudební koutek

Centrum hudby je vybaveno klavírem, děti zde mají k dispozici rytmické a hudební nástroje, které jsou uloženy na vysoké polici vedle klavíru.

Koutek knihy a písmen

Rozvoj předčtenářské kompetence, k dispozici dostatek knih s rozličnou tématikou.

Dopravní koutek

s auty a jinými dopravními prostředky a dopravním kobercem

Lékařský koutek

dětské zdravotní pomůcky

Kostkový koutek

S různými druhy kostek rozvíjejí děti svou tvořivost a fantazii.

Lehárna

Součástí herny je malá zadní místnost, kam se ukládají matrace odděleně do vertikálního stojanu a lůžkoviny do police k tomu určené. Pyžama si děti ukládají do kapsáře umístěném na krytu topení.