Archiv měsíce: Duben 2020

Dotazník pro rodiče – znovuotevření MŠ

Vážení rodiče, vzhledem k současným událostem sledujeme průběžně kroky vlády a další vývoj opětovného zahájení výuky v mateřské škole. Rádi bychom na současnou situaci okamžitě reagovali, nemáme však v tuto chvíli relevantní informace. Věříme, že do situace znovuotevření mateřských škol vnese jasno ministrem školství avizovaný manuál k zajištění podmínek provozu škol v rámci dané situace. Touto cestou Vás žádáme o součinnost a spolupráci, a to vzhledem...

Celý článek

Žádost o přijetí – dokument ke stažení

Níže naleznete dokument potřebný k zápisu : žádost o přijetí do mš-vyhlášený zápis 2020-21 (1)

Celý článek

Zápis do MŠ – průběh zápisu, náležitosti a dokumenty

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v odkazu níže si můžete stáhnout formulář potřebný k zápisu Vašeho dítěte na školní rok 2020/21 : žádost o přijetí do mš-vyhlášený zápis 2020-21 (1) Dále postupujte takto : Vytiskněte a vyplňte modrou propiskou všechna žlutá pole a opatřete vlastnoručním podpisem. Pořiďte kopii rodného listu zapisovaného dítěte, občanského průkazu zákonného zástupce (popřípadě oprávnění k zastupování) a kopii očkovacího průkazu...

Celý článek

Předškoláček – Veselé Velikonoce!

Vážení rodiče, milé děti, přejeme vám Veselé Velikonoce, bohatou pomlázku, spoustu sluníčka a krásná malovaná vajíčka!   A kdybyste si chtěli něco vyrobit přikládáme ještě tyto nápady 🙂

Celý článek

Předškoláček – pravolevá orientace

Dnes jsme si pro vás připravili pracovní listy na procvičení pravolevé orientace. Nácvik pravolevé orientace patří k nejobtížnějším. Nezvládnutí pravolevé orientace vede např. k záměnám stranově obrácených písmen (inverze statické b-d, inverze kinetické lak-kal), dítě má následně potíže se čtením a psaním. To samé platí i v matematice u stranově obrácených čísel (6-9, 28- 82), záměny pořadí číslic, zhoršená orientace na číselné...

Celý článek

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole a dále musí škola upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. Zápis proběhne v období 4.5.2020 – 15.5.2020. Odůvodnění: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy školství v souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravotnictví vydalo opatření k úpravě organizace zápisů. Těšíme se tak na společné setkání a seznámení s kolektivem...

Celý článek

Předškoláček – Jaro

Jaro už klepe na vrátka, blíží se čas, těch slunných dní, svět spatří žlutá kuřátka, co vylíhnou se vzápětí. Pomlázku, nůši vajíček, radostný úsměv jarních dní, přináší milý zajíček, pro chvíle jarní, sváteční.

Celý článek