Předškoláček – pravolevá orientace

Dnes jsme si pro vás připravili pracovní listy na procvičení pravolevé orientace.

Nácvik pravolevé orientace patří k nejobtížnějším. Nezvládnutí pravolevé orientace vede např. k záměnám stranově obrácených písmen (inverze statické b-d, inverze kinetické lak-kal), dítě má následně potíže se čtením a psaním. To samé platí i v matematice u stranově obrácených čísel (6-9, 28- 82), záměny pořadí číslic, zhoršená orientace na číselné ose (vpravo od nuly jsou čísla kladná, vlevo záporná), obtíže v geometrii, orientace na mapě (východ je na mapě vždy vpravo, práce se slepými mapami, atd.) Dále také obtíže v pracovní a výtvarné výchově ale i v tělesné výchově – pořadová cvičení, gymnastické sestavy, aerobik.

V neposlední řadě i obtíže s levo-pravým pohybem očí.

V procesu vzdělávání, ve škole je důležitý i správný levopravý pohyb očí. ,,K nácviku levopravého pohybu očí nám pomůže např. sledování, obkreslování cesty od jednoho předmětu na obrázku na levé straně k předmětu na pravé straně, vyjmenovávání řady předmětů na obrázku, kdy postupujeme z leva do prava a jakoby po řádcích, popis dějových obrázků řazených zleva doprava podle posloupnosti děje, doplňování nedokončených řad obrázků, řazení obrázků např. dopravních prostředků tak, aby všechny ,,jeli” stejným směrem”.

Pravolevá dovednost je nezbytná také při vyprávění zážitku.

Jak cvičit pravolevou orientaci: 

U pravolevé orientace začínáme na vlastním těle, kdy dítě vedeme k uvědomování si pravé a levé ruky. Nejprve se pustíme do nácviku uvědomění si ruky levé, neboť z levé strany začínáme v našich podmínkách číst a psát.

Není vhodné říkat, že pravá je ta, kterou píši (leváci používají levou ruku, ambidextři je střídají), lze využít jiný způsob – na levou ruku můžeme navléknout náramek, můžeme zvýraznit malíček levé ruky lakem – vhodné je uvědomění si, že na levé straně máme srdce. Můžeme použít i obkreslení pravé a levé ruky dítěte na dvou listech a barevně je odlišit a při nácviku je mít položené před sebou.

Dále se orientujeme na nácvik vnímání obou stran na vlastním těle celkově a postupně k určování předmětů, věcí, které jsou po levé a pravé straně, v místnosti, na stole atd. Vhodné je využívat manipulace a přemísťování hraček či předmětů, teprve později používáme obrázky. Snažíme se o osvojení si pojmů nahoře-dole, nad-pod, vrchní-spodní uvnitř, venku, mezi, vedle , vpředu –  vzadu, první – poslední.

K tomu nám poslouží i kresebný diktát např. nakresli doprostřed výkresu dům, vpravo od domu plot, vlevo strom, vpravo nahoře duhu a sluníčko, vlevo nahoře ptáčky.

Pravolevá orientace se dobře procvičuje na běžných místech a v každodenních situacích – na procházce, na výletě, na hřišti atd.

Dáváme pokyny typu:

Nejprve:  „Ukaž, kde máš pravé ucho, levou ruku.“

Poté: „ Sáhni si pravou rukou na levé ucho“, „Ukaž svou pravou mou levou ruku.“

  • „Ukaž na obrázku vpravo nahoře.“
  • „Co visí vedle hodin na pravé straně. “
  • „Polož knihu na polici vpravo nahoru.“
  • „Postav se vlevo od stolu.“
  • „Na jaké straně je lžíce vedle talíře, na jaké vidlička? “

Cvičit lze formou různých konstruktivních, pohybových her, pomocí dokreslování, doplňování obrázků.