Seznam registračních čísel dětí z jiných mateřských škol , které jsou vyzvány k platbě na prázdninový provoz 2024

Seznam registračních čísel dětí z jiných mateřských škol , které jsou vyzvány k platbě na prázdninový provoz 2024

 

MŠPA202404
MŠPA202405
MŠPA202406
MŠPA202407
MŠPA202408
MŠPA202409
MŠPA202410
MŠPA202411
MŠPA202412
MŠPA202413
MŠPA202414
MŠPA202415
MŠPA202416
MŠPA202417
MŠPA202418
MŠPA202419
MŠPA202420
MŠPA202421
MŠPA202422
MŠPA202423
MŠPA202424
Pokud je Vaše dítě na seznamu,  je potřeba, dostavit se dne 10. 6. 2024 od 9:00 – 11:00 hod., k peněžnímu vyrovnání, které bude probíhat v budově MŠ.
Připravte si k platbě přibližně tyto částky:
1/ Úplata za MŠ : 168 ,-  ( předškoláci tuto částku neplatí).
2/ Stravné : 400,- až 450,- (dle věku).

Těmito platbami můžete pověřit i osobu blízkou.

O přijetí vašeho dítěte bude po zaplacení všech poplatků a v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí.

Prosíme, připravte si číslo účtu, na který se zašle případný přeplatek.
Platby, jejich přijímání a vyřizování zajištuje paní Pavlína Kuzmová.
Kontakt na paní Kuzmovou je : 724 056 817.

Datum i čas je závazný!!

POKUD SE NEDOSTAVÍTE A NEBUDE TAK ZAPLACENO VŠE POTŘEBNÉ, VAŠE ŽÁDOST BUDE ZRUŠENA A NEBUDETE MÍT MOŽNOST PŘIHLÁSIT VAŠE DÍTĚ K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU U NÁS.