Podmínky pro přijetí na prázdninový provoz- děti z jiných MŠ

Vážení rodiče, jelikož vláda nezakázala  přijímání dětí z jiných mateřských škol na prázdninový provoz, dovoluji si Vás informovat o způsobu podání žádosti.

Žádost bude ke stažení zde:Děti z jiných mateřských škol-žádost o přijetí 2020

Průběh: Žádost a veškeré informace v žádosti, dokumenty potřebné k přihlášení (evidenční list dítěte a lékařský posudek vydá MŠ, kterou dítě navštěvuje), donese rodič řádně vyplněné i s dalšími případnými dokumenty, které jsou důležité k řízení o přijetí, dne 25.5.2020 od 13:00 do 15:00hod. (nejpozději v 15:00!). Počet míst je omezen!

Místo: Pro podání žádosti je zvolen vchod vrchní brankou -nikoliv barevnou brankou u hlavního vchodu (bude označeno). Pro vstup do areálu MŠ je potřeba rouška- prosíme o respektovánání!

Seznam dětí, jejíchž zákonní zástupci se dostaví k platbě na prázdninový provoz, bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v mateřské škole (na vratech MŠ) a na webových stránkách mateřské školy: www.mskrupka.cz

Zveřejnění seznamu proběhne nejpozději dne  29. 5. 2020 pod přidělenými  čísly.

Pokud bude Vaše dítě na seznamu,  je potřeba, dostavit se dne 3.6.2020 od 9:00 – 11:00 hod. k peněžnímu vyrovnání neinvestičního poplatku a stravného (vyregulovaného dle našich platných tabulek věkového rozmezí). Přibližné částky plateb budou specifikovány spolu s vyvěšenými registračními čísly. Těmito platbami můžete pověřit i osobu blízkou.

Datum i čas je závazný!!

Pokud se nedostavíte k platbě ve vyhlášeném termínu, vyhrazuje si mateřská škola právo přijmout první či následující nepřijaté dítě.