DŮLEŽITÉ INFORMACE pro rodiče a zákonné zástupce

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

pokud jste strávili jarní prázdniny se svými dětmi (navštěvující naší mateřskou a základní školu) v severní Itálii, doporučujeme vám, abyste je neposílali následující dva týdny do školy. 
Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu (odjezdu) z oblasti nákazy, zůstaňte pokud možno doma a minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.  
​O této skutečnosti informujte vedení školy. Neúčast ve škole bude samozřejmě omluvena.

Je žádoucí zvýšit důraz na podmínky pro osobní hygienu, především pro mytí rukou (viz další doporučení níže v textu)

V případě jakýchkoliv nejasností v otázce možného šíření nákazy, přijetí opatření po návratu žáků/pracovníků školy z pobytu v Itálii apod.,
doporučujeme kontaktovat nonstop infolinku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje +420 736 233 176

 

Zároveň také doporučujeme trvale sledovat aktuální informace a doporučení zveřejňovaná na webových stránkách Státního zdravotního ústavu, MŠMT apod.

 

KHSMSK vydává následující obecné doporučení:

 

–          – Pokud v době pobytu nebo při návratu do MSK máte zdravotní potíže typu horečka nad 38°C, kašel, dušnost, dechová nedostatečnost, kontaktujte neprodleně telefonicky z domova svého ošetřujícího lékaře, který Vám sdělí, jak dál postupovat. Alternativně můžete kontaktovat KHSMSK a její územní pracoviště na tel. čísle 112

 

–          – Budete dotazováni na místo pobytu v Itálii, délku pobytu, zda jste se v Itálii účastnili akcí hromadného charakteru, případně, zda jste byli v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, anebo s osobou, která onemocněla onemocněním COVID – 19. Bude nařízena Vaše hospitalizace a budou Vám provedeny odběry na vyšetření onemocnění koronaviry.

 

–          – Pokud nemáte žádné klinické příznaky, ale vracíte se z rizikových oblastí Lombardie, Benátska, případně oblasti Emilia Romagna, budou u vás po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem pravděpodobně nařízena karanténní opatření, s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

 

–          – V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikových oblastí, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) vám bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti vydání karantény. Pracovníci KHS MSK s vámi provedou podrobné depistážní šetření zaměřené na podrobnosti Vašeho pobytu v Itálii s přihlédnutím k vašemu zaměstnání. V některých případech u tzv. rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách, ve školství bude nařízení karanténních opatření individuálně vyhodnoceno na základě posouzení zdravotních rizik. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně a to vzhledem k riziku, které hrozí ve Vaší profesi.

 

–          – V ostatních případech se po návratu doporučuje sebepozorování a v případě vzniku zdravotních potíží kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, nejlépe telefonicky, bez návštěvy zdravotnického zařízení.

 

ODKAZY:

 

Webové stránky Státního zdravotního ústavu

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

 

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví

https://www.mzcr.cz/obsah/novinky_114_1.html

 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

http://www.khsusti.cz/

 

Světová zdravotnická organizace – WHO

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

 

 

DOKUMENTY v příloze:

Jak si správně mýt ruce :

Mytí rukou

Co dělat, pokud cestujete z oblasti zasažené koronavirem :

szu_co_delat_pokud_cestujete_z_oblasti_zasazene_koronavirem

Doporučení pro cestovatele :

doporuceni

 

Jak snížit riziko nakažení koronavirem (viz příloha)

who_jak_snizit_riziko_nakazeni_koronavirem

Desatero zásad při respiračních onemocněních (viz příloha)

clnk_desatero_zasad_pri_respiracnich_onemocnenich

 

Děkuji za pochopení a součinnost. Tomáš Liška