Velikonoční soutěž v naší Mateřské škole

Kreativní děti a rodiče z naší Mateřské školy ze zúčastnili vyhlášené Velikonoční soutěže, kterou uspořádala naše Mš. V MŠ se za každou třídu sešlo mnoho krásných a originálních výrobků na téma Velikonoc.. Týden před Velikonocemi byla uspořádaná vernisáž výrobků ve spojovací chodbě Mateřské školy. Rodiče si mohli společně s dětmi prohlédnout a zhodnotit, jak se ostatním dětem a rodičům dařilo. Účastníci si odnesli malou odměnu a diplom za účast.