Kritéria přijímání dětí z jiných MŠ na prázdninovou docházku v měsíci srpnu

Mateřská škola PASTELKA bude v době letních prázdnin otevřena v termínu:

Od 14 .8. do 25.8. 2023

Tento provoz je určen pro děti z naší mateřské školy a dětem z jiných mateřských škol. Tento provoz bude z organizačních důvodů částečně omezen.

BĚHEM MĚSÍCE BŘEZNA A DUBNA PROBĚHL PRŮZKUM ZÁJMU RODIČŮ DĚTÍ Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A NA UVOLNĚNÁ MÍSTA BUDEME PŘIJÍMAT DĚTI Z JINÝCH MŠ.

 

PŘIHLÁŠKY OD RODIČŮ Z JINÝCH MŠ BUDE  ZÁSTUPKYNĚ PŘIJÍMAT

OD 12.5.2023

(nebo do naplnění kapacity prázdninového provozu)

 

Na emailu bronislava.hanova@zskrupka.cz si domluvíme konkrétní termín a čas předání žádosti.


DOPORUČUJI SI VŽDY PŘED TERMÍNEM ZAVOLAT- KAPACITA JE ZNAČNĚ OMEZENA!!!!

 

 ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ SI PŘINESOU:

  1. VYPLNĚNOU ŽÁDOST (KE STAŽENÍ)  ČI K VYZVEDNUTÍ OSOBNĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. ke stažení zde: Děti-z-jiných-mateřských-škol-žádost-o-přijetí-2023
  2. KOPII EVIDENČNÍHO LISTU VČETNĚ LÉKAŘSKÉHO POTVRZENÍ.

Žádost a veškeré informace v žádosti, dokumenty potřebné k přihlášení, evidenčního listu dítěte (vydá MŠ, kterou dítě navštěvuje) a lékařského posudku, donese rodič řádně vyplněné i s dalšími dokumenty, které jsou důležité k řízení o přijetí. Seznam dětí (pod přidělenými registračními čísly), jejíž zákonní zástupci se dostaví k platbě na prázdninový provoz, bude zveřejněn na veřejně přístupném místě do 25.5.2023 v mateřské škole (na vratech MŠ) a na webových stránkách mateřské školy: www.mskrupka.cz

 

Pokud bude Vaše dítě na seznamu,  je potřeba, dostavit se dne 8. 6. 2023 od 9:00 – 11:00 hod. k peněžnímu vyrovnání neinvestičního poplatku a stravného (vyregulovaného dle našich platných tabulek věkového rozmezí). Částky plateb budou specifikovány spolu s vyvěšenými registračními čísly do 25.5.2023. Těmito platbami můžete pověřit i osobu blízkou.

 

V případě potřeby domluvy na jiném čase a termínu – zkontaktujete vedoucí stravování mateřské školy na telefonním čísle: 724056817.

O přijetí vašeho dítěte bude po zaplacení všech poplatků a v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.