Hravá příprava pro předškoláky

Připravte děti hravou formou do školy. Nevíte jak na to?

Tak sledujte naší rubriku Předškoláček, kam vám budeme pravidelně vkládat nápady, pracovní listy a aktivity pro rozvoj:

  • jemné motoriky a grafomotoriky (uvolnění ruky, příprava na psaní)
  • řeč, myšlení a paměť
  • sluchové a zrakové vnímání
  • prostorovou orientaci, orientaci v čase
  • matematické pregramotnosti
  • čtenářské pregramotnosti
  • polytechnické dovednosti

Nenechávejte nic náhodě a rozvíjejte spolu s námi schopnosti a dovednosti vašich dětí.