Návštěva knihovny

Dne 3.2.2020 jsme se s dětmi byly podívat na pobočce Krupské městské knihovny. Paní knihovnice děti seznámila s tím, co její práce obnáší, co vše dělá a proč je tato práce důležitá. Děti se potom rozdělily do skupinek a každá skupinka si vyzkoušela různou práci, kterou knihovnice vykonávají. Děti práce moc bavila. Paní knihovnice měli prezentaci krásně a poutavě připravenou.