OSLAVA MASOPUSTU VE TŘÍDĚ SLUNÍČEK

OSLAVA MASOPUSTU VE TŘÍDĚ SLUNÍČEK

Jako každý rok, tak i letos naše nejmenší děti ve třídě „Sluníček“ oslavovaly masopustní období. Seznamovaly se s různými řemesly a lidovými zvyky. Vyvrcholením byl „ Rej masek“, který jsme si společně náležitě užili.