Plán Akcí na měsíc březen 2024

Plán Akcí na měsíc březen 2024

 

Akce pro celou MŠ:

 

11. 3. Společné vystoupení žáků ZUŠ Stanislava Šebka a našich dětí

z kroužku „Nástrojníček“.

 

14. 3. Divadlo „Lenčiny velikonoční zpívánky“.

 

Žabky

4. 3. Ukázková hodina na 1.stupni ZŠ pro budoucí školáky.

5. 3. DDM Cvrček – glazování velikonočních figurek.

13. 3. Návštěva Městské knihovny v Krupce.

21. 3. Turistická vycházka na Růžový hrádek, vynášení Morany.

24. 3. Vystoupení dětí na Festivalu dětského přednesu „Jaro v poezii“ v Krupce.

 

Berušky

7. 3. DDM Cvrček – velikonoční tvoření.

12. 3. Exkurze do cukrárenské výrobny v Krupce.

13. 3. Výroba velikonočního truhlíku na vystoupení „Jaro v poezii“.

27. 3. Turistická vycházka k zahrádkám, pozorování jarní přírody.

 

Sluníčka

5. 3. Turistická vycházka podél potoka do Vrchoslavi, pozorování znaků jara.

18. 3 – 22. 3. 2024 – Městská knihovna v Krupce, beseda nad knihami o jaru.

27. 3. Turistická vycházka k zahradní kolonii, pozorování projevů jara v zahradách.

 

2 / 2

Muchomůrky

4. 3. Keramika – velikonoční tvoření v DDM Cvrček.

5. 3. Den s hračkou.

18. 3. Tělocvična ZŠ Teplická.

20. 3. Hledání velikonočního zajíčka – akce pořádaná rodiči.

21. 3. Turistická vycházka směrem na 5. šachtu – prohlídka kozí farmy.

25. 3. Keramika – glazování.