Akce na listopad u Žabek

2.11. – památka zesnulých Dušičky, dušičkové tvoření, tematická vycházka

15.11. – Turistická vycházka ke Gruntu. Dětem sebou batůžek, pití, malou svačinku

20.11. – Vánoční fotografování pro přihlášené –  bude hrazeno z epokladny 350 kč

22.11. – Keramika DDM Cvrček – bude hrazeno z epokladny 50 kč

29.11. – Keramika glazování

30.11. – Projektový den „třídění odpadu“