Akce na ŘÍJEN u Sluníček

3.10. – Třídní schůzky s rodiči

5.10. – Projektový MODRÝ DEN

6.10. – Sváťovo divadlo s pohádkou „O pejskovi a kočičce“

11.10. – Projektový ČERVENÝ DEN

12.10. – Turistická vycházka na téma „Poznáváme naše město“

18.10. – Projektový ZELENÝ DEN

19.10. – Turistická vycházka pokračování „Poznáváme naše město“

26.10. – Turistická vycházka pokračování „Poznáváme naše město“