Realizovaný projekt v roce 2023 „Po Krupce bezpečně“ v MŠ Pastelka

Další projekt realizovaný pomocí grantu od Knauf Insulation v naší Mateřské škole. Smyslem projektu je naučit děti znát okolí školy, hledáme bezpečnou cestu domů i do MŠ. Naučit děti respektovat stanovená pravidla. Naučit děti spolupracovat ve skupině, v týmu. Seznámit děti s pravidly silničního provozu. Ve spolupráci s firmou DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ. EU a WINDI reklamní agenturou, vzniklo na prostorech velké zahrady naší Mš Pastelka dopravní hřiště s mobilními značkami, které mohou děti využívat v rámci teplých dnů, dopravní výchovy,  projektových dnů aj.. 12.9. proběhlo slavnostní předání dopravního hřiště dětem, společně s panem ředitelem Mgr. Tomášem Liškou, MBA. Děti z celé Mateřské školy si zároveň mohly vyzkoušet bezpečnou jízdu na koloběžkách a odstrávadlech.