Akce na září u Žabiček

1.– 8.9. – Přivítání nových dětí, seznámení s prostředím třídy, Mš, pravidly ve třídě, kolektivní práce na téma „naše třída“

12.9. Předání dopravního hřiště dětem

19.9. – Rodičovské schůzky

22.9. – nácvik požárního poplachu

26.9. – Turistická vycházka ke Kalvárii – seznamovací hry, hledání pokladu