Akce na září u Sluníček

1.9. – 8.9. – Projektový týden – ADAPTACE DĚTÍ NA MŠ (seznamování s novým prostředím, hračkami, s novými hračkami, s novými dětmi a učitelkami

4.9. – Žlutý – SLUNÍČKOVÝ DEN (poznáváme symbol třídy, žlutou barvu)

12.9. – Předání dopravního hřiště dětem

22.9. – nácvik požárního poplachu

27.9. – Turistická vycházka – Hrad Krupka (poznáváme naše město a okolí)