Nový školní rok 2023/2024 v Mateřské škole PASTELKA

Vážení rodiče, 

začátek září už se blíží a naše školka se připravuje na nástup nových i stávajících dětiček.

Na všechny se těšíme 1. září v Mateřské škole Pastelka.

U hlavního vchodu, budete dle seznamu, personálem mateřské školy směřováni na vaši třídu.

Všechny důležité informace Vám sdělí p. učitelky na třídách.

Nováčci si domluví postupnou adaptaci s p. učitelkami.

Nezapomeňte dětem sebou vzít všechny potřebné věci, které jsou uvedené na seznamu v předchozím příspěvku.

 KOLEKTIV MŠ PASTELKA