Mš Pastelka zarecitovala na dalším ročníku „Jaro v poezii“

Třída Muchomůrek dne 2.4. vystoupila na akci města – Velikonočním jarmarku.

Připravila si pásmo básní, se kterým měla úspěch. Rodiče byli na své děti pyšní.

Tímto děkujeme  p. učitelce Chaloupkové , Nachtigalové a dětem za přípravu a účast na povedené akci města.