Akce na březen Sluníčka

9.3. – Turistická vycházka směrem k zahrádkářské kolonii na téma „Poznáváme, prožíváme a

Pozorujeme projevy jara.“

 

22.3. – Návštěva městské knihovny – beseda o jaru nad knihou

 

29.3. – Turistická vycházka směrem k potoku na téma „Zimo, zimo táhni pryč“ (vynášení

Morany, vítání jara