Seznam registračních čísel dětí z jiných mateřských škol , které jsou vyzvány k platbě na prázdninový provoz:

Seznam registračních čísel dětí z jiných mateřských škol , které jsou vyzvány k platbě na prázdninový provoz 2022

MŠC01 MŠC11
MŠC02 MŠC12
MŠC03 MŠC13
MŠC04 MŠC14

MŠC15

MŠC05
MŠC06
MŠC07
MŠC08
MŠC09
MŠC10

 

Pokud je Vaše dítě na seznamu,  je potřeba, dostavit se dne 8.6.2022 od 9:00 – 11:00 hod., k peněžnímu vyrovnání – bude probíhat v budově Mš. Pokud si potřebujete domluvit jiný termín, kontaktujte paní vedoucí stravování na čísle 724 056 817.

1/úplata za MŠ : 135,- , ( předškoláci tuto částku neplatí)

2/ stravného (400,- , děti 7leté 450,-). 

Prosíme o drobnější hotovost.

Těmito platbami můžete pověřit i osobu blízkou.

Prosíme, připravte si číslo účtu, na který se zašle případný přeplatek.

Platby, jejich přijímání a vyřizování zajištuje paní Ludmila Moravcová

 Datum i čas je závazný!!

Pokud se nedostavíte k platbě ve vyhlášeném termínu, vyhrazuje si mateřská škola právo přijmout první či následující nepřijaté dítě.

O přijetí vašeho dítěte bude po zaplacení všech poplatků a v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí.