Přihlášení k prázdninovému provozu pro děti z okolních mateřských školek

Mateřská škola PASTELKA bude v době letních prázdnin otevřena v termínu:

 od 1.8. do 12.8. 2022

Tento provoz je určen pro děti z naší mateřské školy a dětem z jiných mateřských škol. Tento provoz bude z organizačních důvodů částečně omezen.

BĚHEM MĚSÍCE BŘEZNA PROBĚHL PRŮZKUM ZÁJMU RODIČŮ DĚTÍ Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A NA UVOLNĚNÁ MÍSTA BUDEME PŘIJÍMAT DĚTI Z JINÝCH MŠ.

PŘIHLÁŠKY OD RODIČŮ Z JINÝCH MŠ BUDE  ZÁSTUPKYNĚ PŘIJÍMAT OD 12.5. DO 13.5. 2022 (nebo do naplnění kapacity prázdninového provozu)

-Přihlášky budou přijímány vždy od 13:00hod. do 15:00 hod.

-DOPORUČUJI SI VŽDY NEJDŘÍVE ZAVOLAT- KAPACITA JE ZNAČNĚ OMEZENA!

  ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ SI PŘINESOU:

  1. VYPLNĚNOU ŽÁDOST (KE STAŽENÍDěti-z-jiných-mateřských-škol-žádost-o-přijetí-2022 j ČI K VYZVEDNUTÍ OSOBNĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
  2. KOPII EVIDENČNÍHO LISTU VČETNĚ LÉKAŘSKÉHO POTVRZENÍ.

Žádost a veškeré informace v žádosti, dokumenty potřebné k přihlášení, listu dítěte (vydá MŠ, kterou dítě navštěvuje) a lékařského posudku, donese rodič řádně vyplněné i s dalšími dokumenty, které jsou důležité k řízení o přijetí, nejpozději do 13.5. do 15:00 hod.

Seznam dětí, jejíž zákonní zástupci se dostaví k platbě na prázdninový provoz, bude zveřejněn na veřejně přístupném místě do  25.5. v mateřské škole (na vratech MŠ) a na webových stránkách mateřské školy: www.mskrupka.cz

 

Pokud bude Vaše dítě na seznamu,  je potřeba, dostavit se dne 8. 6. 2022 od 9:00 – 11:00 hod. k peněžnímu vyrovnání neinvestičního poplatku a stravného (vyregulovaného dle našich platných tabulek věkového rozmezí). Přibližné částky plateb budou specifikovány spolu s vyvěšenými registračními čísly do 27.5.2022. Těmito platbami můžete pověřit i osobu blízkou.

V případě potřeby domluvy na jiném čase a termínu- zkontaktujete vedoucí stravování mateřské školy na telefonním čísle: 724056817.

O přijetí vašeho dítěte bude po zaplacení všech poplatků a v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.