ZÁPIS DO MŠ PASTELKA, pro školní rok 2022 – 2023

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 bude s osobní přítomností zákonných zástupců a dětí ve škole. Zápis proběhne v období od 4.5.2022 – 5.5.2022.

 

4.5. 2022 od 13:00 do 17:00 hod.

5.5. 2022 od   7:00 do 16:30

 

Postup:

 

 

  • Na školním webu mateřské školy Pastelka mskrupka.cz v sekci Aktuality si v oddíle Zápis do MŠ, můžete stáhnout Žádost o přijetí. Žádost si můžete osobně vyzvednout na dni otevřených dveří dne
  • Vyplňte modrou propiskou všechna žlutá pole a opatřete vlastnoručním podpisem.
  • Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také originál rodného listu dítěte, potvrzení registrujícího praktického lékaře
  • pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, OP zákonného zástupce a kartu pojištěnce dítěte.
  • U dětského obvodního lékaře nechte potvrdit a vyplnit tiskopis, který je součástí žádosti o přijetí dítěte do MŠ. Bez vyplnění tohoto tiskopisu nebude možné žádost o přijetí přijmout a zaevidovat.
  • Všechny uvedené dokumenty přineste k zápisu.
  • V den otevřených dveří, který proběhne 20.4.2022 od 8,00 – 11,00 a od 14,30 – 15,45 v budově Mš Pastelka, bude k dispozici rezervační tabulka, ve které si můžete rezervovat čas zápisu.
  • U zápisu vám bude přidělené registrační číslo.
  • Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na veřejně přístupném místě v MŠ a případně na webových stránkách školy nejpozději dne 25. 5. 2022 pod přidělenými registračními čísly
  • K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 6. června 2022 do 7. června 2022 Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 6 червня 2022 року по 7 липня 2022 року.

 

Pokud nemáte možnost si dokument z našich webových stránek vytisknout, nebo přijít na den otevřených dveří, zavolejte prosím na telefonní číslo 724 831 969 nebo napište na email bronislava.hanova@zskrupka.cz a domluvíme se na dalším postupu.

 

 

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA

ředitel MŠ Pastelka při

ZŠ a MŠ Krupka,Teplická 400