Seznam registračních čísel dětí z jiných mateřských škol , které jsou vyzvány k platbě na prázdninový provoz:

Seznam registračních čísel dětí z jiných mateřských škol , které jsou vyzvány k platbě na prázdninový provoz:

MŠPR01 MŠPR11
MŠPR02 MŠPR12
MŠPR03 MŠPR13
MŠPR04 MŠPR14
MŠPR05 MŠPR15
MŠPR06 MŠPR16
MŠPR07 MŠPR17
MŠPR08 MŠPR18
MŠPR09 MŠPR19
MŠPR10 MŠPR20

 

Pokud je Vaše dítě na seznamu,  je potřeba, dostavit se dne 9.6.2021 od 9:00 – 11:00 hod., k peněžnímu vyrovnání:

1/úplata za MŠ : 195,- , ( předškoláci tuto částku neplatí)

2/ stravného (350,- , děti 7leté 400,-). 

Těmito platbami můžete pověřit i osobu blízkou.

Prosíme, připravte si číslo účtu, na který se zašle případný přeplatek.

Platby, jejich přijímání a vyřizování zajištuje paní Ludmila Moravcová

 Datum i čas je závazný!!

Pokud se nedostavíte k platbě ve vyhlášeném termínu, vyhrazuje si mateřská škola právo přijmout první či následující nepřijaté dítě.

O přijetí vašeho dítěte bude po zaplacení všech poplatků a v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí.