ORGANIZACE MŠ PASTELKA OD 12. 4. 2021 – stručné informace

ORGANIZACE MŠ PASTELKA OD 12. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci,

jelikož zítra nás všechny čeká jistě velmi hektické ráno, znovu mi dovolte shrnou důležité informace. Jelikož je tato situace celá nová a nejen vy jste z ní  nervózní, prosíme Vás moc o spolupráci a výpomoc s celou touto situací. Jsme v tom společně a společně ji jistě zvládneme!

Veškeré důležité organizační podmínky naleznete v tomto dokumentu: Provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s přítomností dětí

Vstup do prostor MŠ je povolen pouze dětem (a samozřejmě doprovodu), které jdou do testovací místnosti, otestovaným dětem, či dětem spadajících do výjimek určených v platných nařízeních MZČR.

 Do prostor MŠ je pro doprovod povinné mít zakrytá ústa respirátorem, či jinou ochranou úst dle platného nařízení. Prosíme o respektování a dodržování. 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA:

1/ Pondělí a čtvrtek bude otevřen POUZE zadní vchod do MŠ (viz směrovky na plotě a šipky)

-počítejte s tím, že budete v MŠ  minimálně 20 minutek (orientace, pokyny, testování, vyhodnocení atd. atd. …). Přizpůsobte tomu prosím veškeré ranní náležitosti a choďte do MŠ dříve. Prosíme, aby v testovací dny byl Váš nejpozdější příchod do MŠ v 7:35

2/ Úterý, středa a pátek bude otevřen hlavní vchod do MŠ a bude platit standartní postup. Toto platí pouze pro otestované děti!

V případě, že do MŠ přijdete později, či v jiný den, než je testovací den, je potřeba se nejdříve telefonicky domluvit či ohlásit. Prosíme o respektování. 

  • Děti ze třídy Žabiček budou ve třídě Žabiček. V případě vyššího počtu příchozích dětí (nad 15) budou děti rozděleny do třídy Muchomůrek. Takto zůstane skupina zachována do odvolání!
  • Děti ze třídy Muchomůrek budou ve třídě Muchomůrek
  • Děti ze tříd Berušek a Sluníček, které spadají do výjimek uvedených v platných nařízeních a v dokumentu „Provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s přítomností dětí “ budou ve třídě Sluníček (nebude-li organizačně změněno). Pokud spadáte pod výjimky je důležité přinést potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele!

Prosíme o maximální respektování a spolupráci, jsme také je lidé …

A abychom neřešili jen vážné informace, v mateřské škole jsme něco malinko pozměnili/ vylepšili/ zkrášlili a těšíme se, až to děti uvidí 🙂 Doufáme, že budou děti nadšené alespoň z poloviny tak, jako my, když jsme toto dílo tvořili 🙂