Informace k otevření mateřské školy, dokumenty a organizační opatření od 12.4.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

obdrželi jsme upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Jelikož samotné manuály a doporučení obsahovaly spoustu dokumentů a stránek, jeho zpracování nám chviličku zabralo.

Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibujeme Vám, že se budeme snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím i Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Veškeré důležité informace k provozu, podmínkám přijetí dítěte do mš od 12.4.2021 a dalších organizačních opatřeních naleznete v dokumentu zde: Provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s přítomností dětí

Tento dokument je velmi důležitý a je potřeba, abyste si jej pozorně přečetli.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách:
a/ Dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání
b/ Dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
c/Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou
• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
• zaměstnanci bezpečnostních sborů
• příslušníci ozbrojených sil
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
• zaměstnanci Finanční správy České republiky

V případě, že patříte do výjimek uvedených výše, je třeba doložit tuto skutečnost potvrzením o zaměstnání.

Dále Ministerstvo zdravotnictví nařídilo 06. 04. 2021 mimořádné opatření, na základě, kterého bude od 12.4.2021 povinné testování ve školách a školských zařízeních. Další informace naleznete v dokumetu „Provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s přítomností dětí“ 

Další informace, dokumenty a doporučení k návratů dětí do mateřských škol:

A/ Přehled návazných postupů při testování dětí: priloha_892349012_0_testovani-diagram

B/ Instruktážní video k testům, které budou v MŠ použity. Prosíme všechny, kterých se testování týká, aby si video návod shlédli a seznámili se tak s postupem během testování. Video a informace ke shlédnutí zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

odkaz přímo na video zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Postup pro testování je popsán v manuálu takto:

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
 3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

a) LEPU test:

      4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

 • Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
 • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
 • Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
 • Otevírá vyhodnocovací kartu,
 • vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
 • odstraňuje lepicí proužek,
 • dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),
 • otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
 1. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

C/ Seznam příznaků onemocnění Covid zde: Seznam příznaků

D/ Právní vyjádření MŠMT : Právní vyjádření MŠMT

E/ Organizační opatření, která nabyla platnosti od 31.11 2020: Provoz školy ve školním roce 2020_2021 od 30.11.

F/ Informace k OČR najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz

 

Milí rodiče, zákonní zástupci, chtěla bych Vám napsat, že se na Vaše děti velmi těšíme a já osobně věřím, že společně vše zvládneme a děti se budou opět radovat ze společných chvil v naší mateřské škole. Sledujte i nadále naše webové stránky pro aktuální informace a případné změny.

Děkujeme všem za pochopení a za úžasnou spolupráci!