ZÁPIS DO MŠ PASTELKA, pro školní rok 2021 – 2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole a dále musí škola upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. Zápis proběhne v období od 3.5.2021 – 14.5.2021.

Odůvodnění: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy školství v souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravotnictví vydalo opatření k úpravě organizace zápisů.

Těšíme se tak na společné setkání a seznámení s kolektivem a školním prostředím jakmile to půjde.

Postup:

 • Na školním webu mateřské školy Pastelka mskrupka.cz v sekci Aktuality si v oddíle Zápis do MŠ prosím stáhněte aktuální Žádost o přijetí (nebo klikněte zde:1.žádost o přijetí do mš-vyhlášený zápis 2021-22 (1)
 • Vyplňte modrou propiskou všechna žlutá pole a opatřete vlastnoručním podpisem.
 • Pořiďte kopii rodného listu zapisovaného dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce (popřípadě oprávnění k zastupování).
 • U dětského obvodního lékaře nechte potvrdit a vyplnit tiskopis, který je součástí žádosti o přijetí dítěte do MŠ. Bez vyplnění tohoto tiskopisu nebude možné žádost o přijetí přijmout a zaevidovat.
 • Všechny uvedené dokumenty:
  1. Vložte do obálky a vhoďte do schránky u hlavní branky (termín podání je po celou dobu od 3.5. do 14.5.) – doporučujeme v pracovní dny v čase 7,00 až 13,00 hodin
  2. Nebo pošlete poštou na adresu ZŠ Krupka, Teplická 400, 417 41 Krupka (termín podání je po celou dobu od 3.5. do 14.5.),
  3. Nebo pokud máte svojí vlastní datovou schránku, pošlete všechny tři dokumenty v příloze do naší datové schránky meepd25 (termín podání je po celou dobu od 3.5. do 14.5.),
 • Přidělené registrační číslo Vám pošleme na email uvedený v přihlášce.

Pokud nemáte možnost si dokument z našich webových stránek vytisknout, zavolejte prosím na telefonní číslo 417 861 128 nebo napište na email veronika.helebrantova@zskrupka.cz a domluvíme se na dalším postupu.

 

Děkuji za součinnost a těším se na další spolupráci.

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA

ředitel MŠ Pastelka při ZŠ a MŠ Krupka,Teplická 400