Předškoláček – Muchomůrky

Téma:  Jaro přichází

Podtéma: O sluníčku 

  1. Procvičujeme: sluchové vnímání, slovní zásobu, vytváříme povědomí o světě kolem nás, seznamujeme se s živou i neživou přírodou.

ÚKOL: Nahlédněte pomocí  obrázků do encyklopedie (námět na encyklopedii na konci úkolu) a přečtěte si s dětmi kapitolu O sluníčku.

Kapitola – co je největší ? Zkuste dětem situaci ve vesmíru namalovat(  kdo je největší , kdo středně veliký a kdo nejmenší ) a nechte děti, aby objekty vybarvily. Slunce žlutou barvou, Zemi modrou a zelenou barvou a Měsíc šedou barvou. Hotové obrázky nám můžete mailem zaslat zpět.

Kapitola – čím to že hvězdy svítí v noci? Po přečtení si s dětmi ujasněte informaci, že slunce je hvězda, a naše země planeta. Nechte děti, aby zkusily sluníčko namalovat, upozorněte je, aby využily celou plochu papíru. Na obrázky se budeme těšit v mailové poště. 🙂

Námět na encyklopedii:

 

2. Procvičujeme: pozornost, sluchové vnímání, cit pro jazyk, předčtenářské dovednosti – orientace v textu z leva doprava a po řádcích.

ÚKOL: Obrázkové čtení, tak jak ho znáte, rodič čte a dítě doplňuje text podle toho, co je na obrázku. Po přečtení textu se zkuste dětí zeptat co se v pohádce odehrálo, kdo v příběhu vystupoval, jak se v přírodě pozná, že přišlo jaro, jaký strom rozkvetl, co jezevce probudilo ze zimního spánku apod.

3.  Procvičujeme: jemnou motoriku, koordinaci oko ruka, fantazii, procvičujeme praktické dovednosti, pozornost

ÚKOL: zkuste si společně vytvořit Sluníčko. Fantazii se meze nekladou. Kromě kresby pastelkou můžete využít cokoliv. Např. malovat vodovými barvami, vystřihovat, nebo vytrhávat z barevného papíru, tiskat korkovým špuntem nebo vatovou štětičkou, lepit špejle nebo špagety apod.  Dbejte prosím na správné držení pracovních nástrojů ( štětců, nůžek ). Hotový výtvor nám pošlete mailem zpět.

Přiložené fotografie jsou pouze pro inspiraci 🙂