Informace k povinnému distančnímu vzdělávání

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k plošnému uzavření všech mateřských škol vydávám jako ředitel MŠ Pastelka, která je součástí naší školy,  tato Pravidla distanční výuky MŠ Pastelka

 

Děkuji za pochopení a součinnost.

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy