Ptáčci v zimě

Ptáček volá :
“ Vítku, Lidko, 
sypte drobky na krmítko,
čím víc dáte zrníček, 
tím víc bude písniček,
kdo se o mne nepostará,
bez písniček bude z jara.“