Seznam dětí z jiných mateřských škol, které jsou vyzvány k platbě na prázdninový provoz

Seznam dětí z jiných mateřských škol, které jsou vyzvány k platbě na prázdninový provoz:

MŠPR2005 MŠPR2014
MŠPR2006 MŠPR2015
MŠPR2007 MŠPR2016
MŠPR2008 MŠPR2017
MŠPR2009 MŠPR2018
MŠPR2010 MŠPR2019
MŠPR2011 MŠPR2020
MŠPR2012 MŠPR2021
MŠPR2013  

 

Pokud je Vaše dítě na seznamu,  je potřeba dostavit se dne 3.6.2020 od 9:00 – 11:00 hod. k peněžnímu vyrovnání neinvestičního poplatku a stravného ( cca 700kč  včetně stravného vyregulovaného dle našich platných tabulek věkového rozmezí).  V případě, že nemůže přijít zákonný zástupce, může tyto platby provézt pověřená osoba blízká. Platby budou probíhat v mateřské škole- vstup vrchní brankou. Místo plateb bude označené. 

O přijetí vašeho dítěte bude po zaplacení všech poplatků a v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 Datum i čas plateb je závazný!!

Pokud se nedostavíte k platbě ve vyhlášeném termínu, vyhrazuje si mateřská škola právo přijmout první či následující nepřijaté dítě.