UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v tomto příspěvku Vás budeme informovat o nových nařízeních týkající se Vás a naší mateřské školy:

——————————————————————————————————————————–

       PŘÍKAZ STAROSTY MĚSTA KRUPKA

S  účinností od 19. března 2020 do odvolání, ve smyslu usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření,

  1. Určuje mateřské školy, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let, a to tak, že určuje Mateřskou školu  Sluníčko Krupka , Kollárova 597 a Mateřskou školu Písnička  Krupka, Dukelských hrdinů 259 .
  2. Dle shora uvedených usnesení a pokynu hejtmana Ústeckého kraje, kterému bylo vládou nařízeno určit školu nebo školské zařízení, která/é bude vykonávat nezbytnou péči o děti/žáky, je dále doporučeno upřednostnit děti rodičů, kteří jsou pracovníky

–       bezpečnostních sborů,

–       obecní policie,

–       poskytovatelů zdravotních služeb,

–       orgánů ochrany veřejného zdraví,

–       příslušníkem ozbrojených sil

–       a zaměstnancem určené školy nebo školského zařízení

a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 15 dětech ve třídě.

 

  1. S účinností od 19. března 2020 do odvolání bude přerušen  provoz mateřských škol zřizovaných městem Krupka – Mateřská škola Pastelka Krupka, Mateřská škola Zvoneček Krupka, Mateřská škola Unčín.

————————————————————————————————————————————

 Mateřská škola Pastelka prosí rodiče, kteří potřebují na základě tohoto příkazu vystavit OČR, aby se domluvili předem  s paní zástupkyní, na čase osobní schůzky. Paní zástupkyni kontaktujte na čísle : 724 831 969.

Prosíme – přijďte na tyto schůzky v rouškách! Chráníme se tím navzájem! Bez ochranné roušky nebudete přijati!

Děkujeme za ohleduplnost a doufáme, že se zas brzy setkáme v příznivých podmínkách!

 

Hodně zdravíčka přeje Veronika Helebrantová, statutární zástupkyně pro mateřskou školu.