SEZNAM RIGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2019/2020

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2019/2020

 

MŠ201901 MŠ201902 MŠ201904 MŠ201905 MŠ201906 MŠ201907
MŠ201908 MŠ201909 MŠ201911 MŠ201913 MŠ201914 MŠ201916
MŠ201917 MŠ201919 MŠ201920 MŠ201921 MŠ201922 MŠ201924
MŠ201925 MŠ201926 MŠ201927 MŠ201928 MŠ201929 MŠ201930
MŠ201932 MŠ201934 MŠ201935

 

V Krupce, 23.5.2019

 

Mgr. Tomáš Liška                                                                             Veronika Helebrantová

ředitel školy                                                                     zástupkyně ředitele pro mateřskou školu