Seznam dětí z jiných mateřských škol, které jsou vyzvány k platbě na prázdninový provoz

 

Seznam dětí z jiných mateřských škol, které jsou vyzvány k platbě na prázdninový provoz:

MŠPR01 MŠPR16
MŠPR02 MŠPR17
MŠPR03 MŠPR18
MŠPR04 MŠPR19
MŠPR05 MŠPR20
MŠPR06 MŠPR21
MŠPR07 MŠPR22
MŠPR08 MŠPR23
MŠPR09 MŠPR24
MŠPR10 MŠPR25
MŠPR11 MŠPR26
MŠPR12 MŠPR27
MŠPR13 MŠPR28
MŠPR14 MŠPR29
MŠPR15 MŠPR30

 

Pokud je Vaše dítě na seznamu,  je potřeba, dostavit se dne 25. 4. 2019

 od 9:00 – 11:00 hod. k peněžnímu vyrovnání neinvestičního poplatku a stravného

 ( 145,- neinvestiční + stravné – cca 550,-).

Těmito platbami můžete pověřit i osobu blízkou.

O přijetí vašeho dítěte bude po zaplacení všech poplatků a v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

Datum i čas platby je závazný!!

Pokud se nedostavíte ve vyhlášeném termínu, vyhrazuje si mateřská škola právo přijmout první či následující nepřijaté dítě v tabulce.