Přihlášení k prázdninovému provozu pro děti z okolních mateřských školek

Mateřská škola PASTELKA bude v době letních prázdnin otevřena v termínu:

 od 12.8. do 23.8. 2019

Tento provoz je určen pro děti z naší mateřské školy a dětem z jiných mateřských škol. Tento provoz bude z organizačních důvodů částečně omezen.

BĚHEM MĚSÍCE BŘEZNA PROBĚHL PRŮZKUM ZÁJMU RODIČŮ DĚTÍ Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A NA UVOLNĚNÁ MÍSTA BUDEME PŘIJÍMAT DĚTI Z JINÝCH MŠ.

PŘIHLÁŠKY OD RODIČŮ Z JINÝCH MŠ BUDE  ZÁSTUPKYNĚ PŘIJÍMAT OD

3.4. DO 17. 4. 2019 (nebo do naplnění kapacity prázdninového provozu)

-Přihlášky budou přijímány vždy od 13:00hod. do 15:00 hod. (ve středu od 9:00 hod.)

-DOPORUČUJI SI VŽDY NEJDŘÍVE ZAVOLAT- KAPACITA JE ZNAČNĚ OMEZENA!

  ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ SI PŘINESOU:

  1. VYPLNĚNOU ŽÁDOST (KE STAŽENÍ Děti z jiných mateřských škol-žádost o přijetí 2019 ČI K VYZVEDNUTÍ OSOBNĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
  2. KOPII EVIDENČNÍHO LISTU VČETNĚ LÉKAŘSKÉHO POTVRZENÍ.

Žádost a veškeré informace v žádosti, dokumenty potřebné k přihlášení, listu dítěte (vydá MŠ, kterou dítě navštěvuje) a lékařského posudku, donese rodič řádně vyplněné i s dalšími dokumenty, které jsou důležité k řízení o přijetí, nejpozději do 17.4 2019 do 10:00hod.

Seznam dětí, jejíž zákonní zástupci se dostaví k platbě na prázdninový provoz, bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v mateřské škole (na vratech MŠ) a na webových stránkách mateřské školy: www.mskrupka.cz

Zveřejnění seznamu proběhne nejpozději dne  23. 4. 2019 pod přidělenými registračními čísly.

 Pokud bude Vaše dítě na seznamu,  je potřeba, dostavit se dne 25. 4. 2019 od 9:00 – 11:00 hod. k peněžnímu vyrovnání neinvestičního poplatku a stravného (vyregulovaného dle našich platných tabulek věkového rozmezí). Přibližné částky plateb budou specifikovány spolu s vyvěšenými registračními čísly. Těmito platbami můžete pověřit i osobu blízkou.

V případě potřeby domluvy na jiném čase a termínu- zkontaktujete vedoucí stravování mateřské školy na telefonním čísle: 724056817.

O přijetí vašeho dítěte bude po zaplacení všech poplatků a v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Datum i čas je závazný!!

Pokud se nedostavíte ve vyhlášeném termínu, vyhrazuje si mateřská škola právo přijmout první či následující nepřijaté dítě v tabulce.