Co nás čeká v březnu

06.03.   den s knihou

15.03.    sportovní dopoledne v ZŠ

20.03.   turistická vycházka do zahrádek

27.03.   skákací hrad v MŠ

25.-29.   návštěva 1.třídy v ZŠ Na Hamrech