SLUNÍČKOVÉ VÍTÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PASTELKA

Mateřská škola Pastelka přivítala v novém školním roce nejmenší děti ve třídě Sluníček.

Děti se seznamovaly s novým prostředím, kamarády a s paní učitelkou Lenkou a Janou.

Společnými silami jsme vytvořili velké sluníčko. Následně pak děti svůj symbol třídy obohatily

o svá vlastní „Sluníčka“. K radosti všech se dílka vydařila a oči všech dětí zářily radostí.

Paní učitelky Lenka Martonková a Jana Štusková