SEZNAM RIGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2018/2019

 

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel mateřské školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do hlavní budovy mateřské školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy
  • a na webových stránkách školy: mskrupka.cz

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění byl stanoven na den:            28.5.2018

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly.

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

SEZNAM RIGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2018/2019

 

2018NA01 2018NA02 2018NA03 2018NA04 2018NA05 2018NA06
2018NA07 2018NA08 2018NA09 2018NA10 2018NA11 2018NA12
2018NA13 2018NA14 2018NA15 2018NA16 2018NA17 2018NA18
2018NA19 2018NA20

 

 

V Krupce, 23.5.2018

 

 

 

Ředitel školy – Mgr. Tomáš Liška

Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu – Veronika Helebrantová