LEDEN U ŽABIČEK

První týden v lednu se děti seznámily s příběhem „Tří králů“ a s tříkrálovou tradicí, vystřihovaly a zdobily si královské koruny a také se seznamovaly s některými velkými tiskacími písmeny ( tentokrát s písmeny K, M, B), vybíraly jejich šablony a obkreslovaly je na královské koruny.

V dalších týdnech se seznamovaly s hlavními znaky zimy – třídily obrázky ročních období a vybíraly ty se zimními motivy, učily se slovně popsat obrázek – vyjadřovat se celou větou, rozkládat slova na slabiky, či rozpoznat první hlásku ve slově. Pracovaly se čtveřicemi obrázků se zimní tematikou, řadily je podle dějové posloupnosti a učily se „číst“ z obrázků příběh, tedy vyprávět příběh vlastními slovy.

Počasí v první polovině ledna nevykazovalo typické znaky zimního počasí a nepřálo klasickým zimním radovánkám, vytvořili jsme si tedy „zimu“ alespoň ve školce. Děti si prohlížely sněhové vločky na obrázcích a učily se je vytvořit skládáním a vystřihováním papíru dle návodu, vyzdobili jsme si pak s nimi okna, šatnu i třídu. Poslechly si příběh „O mrazíku, který čaroval“, obkreslovaly si podle šablony Mrazíky, vystřihovaly a dokreslovaly detaily. Seznámily se s písní „Dva mrazíci“ a opakovaly známé písně a básně se zimní tematikou. Naučily se taneční hry „Jízda“, „Sníh“ a „Sněhurka“ a pohybovou hru “ Na mrazíky“, kterou děti hrály nejen ve třídě, ale i venku, například v parku, či v modřínovém lese na bohosudovské Kalvárii.

Ve druhé polovině ledna se počasí konečně „umoudřilo“ a poslalo nám tak dlouho očekávanou sněhovou nadílku, kterou jsme náležitě využili. Děti zkoumaly vlastnosti sněhu, pozorovaly sněhové vločky lupami, dělaly ve sněhu stopy a pozorovaly jiné stopy, například stopy zvířat a ptáků. Tvořily ze sněhu koule a stavěly sněhuláky, v čerstvě napadaném sněhu tvořily svým tělem „andělíčky“ a jezdily na sněhových kluzákách z blízkého kopce. Také jsme pozorovali naše město z ochozu krupského hradu a pokochali se krásou zimní Krupky.

Ke konci měsíce jsme věnovali více pozornosti pravo – levé orientaci dětí a grafomotorice, děti se učily, jak se správně oblékáme v zimě, obkreslovaly si ruce a vštěpovaly si, která je pravá, levá, vystřihovaly si rukavičky a zdobily je dekorativními prvky a různými obrazci, použili jsme techniku inkoust – zmizík.

Leden se nám chýlí ke konci a my už se těšíme na únorové radovánky, které budou v duchu zimní olympiády a

masopustních radovánek.

Více fotek z lednové zábavy najdete zde:

https://www.zonerama.com/mskrupka/496948