Prosincový čas u Berušek

Děti se naučily vánoční koledy, říkanky a tanečky. Při společné výrobě drobných dárečků a přáníček pro rodiče a při výrobě výtvarných prací, které jsme použili na vánoční výzdobu třídy, se děti seznámily s různými výtvarnými technikami, při kterých jsme využívali především přírodní materiály. Společně jsme např. kreslili „Dopis Ježíškovi“, vyráběli čertíky, pekli vanilkové rohlíčky, vánoční cukroví, zdobili jsme stromeček, vyráběli jsme vánoční dekorace, povídali jsme si o adventu, mikulášské tradici a vánočních tradicích, poslouchali a zpívali jsme vánoční koledy. Na vycházkách jsme prakticky pozorovali změny v okolí a vánoční výzdobu ulic a domů. Děti se do všech činností rády zapojovaly a velmi je prožívaly. Vánoční besídka se dětem vydařila a setkání s rodiči se neslo v duchu vánočního klidu a pohody.

Celé předvánoční období bylo zaměřeno na rozvíjení citových vztahů dětí ke svým nejbližším. Dále pak na rozvíjení pracovních dovedností, jemné motoriky, na rozvíjení znalostí o adventu a Vánocích spojené s rozvíjením slovní zásoby dětí a slovním vyjádřením