Rozvoj zrakového rozlišování – žabky

Ahoj děti! 🙂 Dobrý den rodiče 🙂

Dnes pro vás máme úkoly pro rozvoj zrakového rozlišování.

Rozvoj zrakového rozlišování

Proč u předškoláka rozvíjet zrakové rozlišování a jak na to?

Schopnost rozlišovat zrakem detaily umožní dítěti ve škole především rozeznávat písmena a číslice, pohybovat systematicky očima při čtení a také vyznat se v prostoru stránky v sešitě či knize.

Už před nástupem do školy je proto dobré, abychom trénovali například:

? rozpoznávání detailů obrázků, stejných a nestejných tvarů, zrcadlově otočených předmětů apod.
? skládání čehokoli z částí, kde dítě rozlišuje správnou polohu kostek, puzzle nebo dílů rozstříhaného obrázku
? sledování řad obrázků zleva doprava a shora dolů
? zrakovou paměť – například pomocí her zaměřených na zapamatování obrázků, umístění předmětů a podobně.

Rozpoznávání detailů obrázků, stejných a nestejných tvarů, zrcadlově otočených předmětů 

Skládání čehokoli z částí, kde dítě rozlišuje správnou polohu kostek, puzzle nebo dílů rozstříhaného obrázku

Aktivity pro rozvoj zrakové analýzy a syntézy

Puzzle

Učitel dětem připraví puzzle (témata obměňuje: geometrické tvary, ovoce a zelenina, zvířata, přírodniny apod.). Počet kousků skládačky navyšujeme na 8–12. Cílem je skládání obrázku bez předlohy.

Sledování řad obrázků zleva doprava a shora dolů.

Zraková paměť – pomocí her zaměřených na zapamatování obrázků, umístění předmětů a podobně.

Aktivity pro rozvoj zrakové paměti

Kelímkové pexeso

Děti si připraví vymyté kelímky od jogurtu/termixu, přírodniny, figurky od hry Člověče, nezlob se, PET víčka apod. Děti pracují v menších skupinách např. s 20 kelímky. Drobné předměty schovají pod kelímky tak, aby každý předmět byl zastoupen dvakrát. V tuto chvíli si děti mohou vyměnit stanoviště a začít hrát.

Obměna: Hledání tří stejných karet – trexeso. Místo kelímků lze použít malé krabičky s víčkem, kartonové šuplíčky.

Kimovy hry – květiny, přírodniny

Při vycházce venku učitel s dětmi nasbírá různé druhy květin. Květiny položí na připravený šátek a rozmístí je tak, aby se květiny nepřesahovaly a každá byla zastoupena pouze jednou. Děti si květiny dobře prohlédnou, otočí se – učitel jednu květinu schová. Děti rozpoznávají, která to byla. Hra pokračuje tak, že učitel před zraky dětí zbývající květiny rozmístí na jiné pozice. Děti se otočí, učitel jednu květinu schová. Zbývající květiny učitel opět rozmístí na jiné pozice, jednu schová, … Tím, že učitel pokaždé změní rozmístění zbývajících květin, hru stěžuje.

Najdi 6 rozdílů

Najdi 5 rozdílů

Najdi 10 rozdílů

Úkol: Pošlete nám na email tridazabky@seznam.cz alespoň 3 libovolné vypracované obrázky (+vybarvené).