"Dětství je studna,

ze které čerpáme celý život."

MŠ PASTELKA

na Hamrech | KRUPKA

SLUNÍČKA

1. třída

BERUŠKY

2. třída

MUCHOMŮRKY

3. třída

ŽABKY

4. třída

Respektujeme dětské individuální potřeby

Vychováváme a vzděláváme děti tak, abychom je co nejlépe rozvíjeli a podpořili jejich osobní růst.

Poskytujeme dětem kvalitní zázemí pro možnost maximálního rozvoje

Přejeme si, aby se každé dítě v naší mateřské škole cítilo bezpečně, aby získalo nové kamarády, nové poznatky a aby bylo šťastné, veselé a zdravé.

Rodiče jsou našimi nejdůležitějšími partnery

Spolupráci zahajujeme již v době adaptace dětí, kdy se děti spolu s rodiči seznamují s prostředím třídy a učitelkami. Naším prvořadým cílem je podpora rodinné výchovy formou rozvoje důvěry a otevřenosti ke všem rodičům a zákonným zástupcům. Jsme vstřícní, diskrétní, taktní.