"Dětství je studna,

ze které čerpáme celý život."

MŠ PASTELKA

na Hamrech | KRUPKA

SLUNÍČKA

1. třída

BERUŠKY

2. třída

MUCHOMŮRKY

3. třída

ŽABKY

4. třída

Respektujeme dětské individuální potřeby

Vychováváme a vzděláváme děti tak, abychom je co nejlépe rozvíjeli a podpořili jejich osobní růst.

Poskytujeme dětem kvalitní zázemí pro možnost maximálního rozvoje

Přejeme si, aby se každé dítě v naší mateřské škole cítilo bezpečně, aby získalo nové kamarády, nové poznatky a aby bylo šťastné, veselé a zdravé.

Rodiče jsou našimi nejdůležitějšími partnery

Spolupráci zahajujeme již v době adaptace dětí, kdy se děti spolu s rodiči seznamují s prostředím třídy a učitelkami. Naším prvořadým cílem je podpora rodinné výchovy formou rozvoje důvěry a otevřenosti ke všem rodičům a zákonným zástupcům. Jsme vstřícní, diskrétní, taktní.

Výkon spisové služby

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě:

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
417 41 Krupka

Úřední hodiny podatelny: v pracovní dny 7,00 – 15,00 hodin

Elektronická adresa: skola@zskrupka.cz

Datová schránka: meepd25

Další možnost elektronické komunikace: skola@zskrupka.cz

Přehled přijímaných datových formátů: CSV, XLS, XLSM, XLSX, PPS, PPSX, PPT, PPTX, DOC, DOCX, DOTM, DOTX, RTF, AVI, BMP, HTML, HTM, JPEG, JPG, MP3, OGG, PDF, PNG, THMX, TXT, WAV, WMA, XML, XPS

Přehled přenosných přijímaných technických nosičů: CD, DVD, Flash disk, externí disk

Datová zpráva, u které bude zjištěn výskyt chybového datového formátu, bude vymazána a odesílatel vyzván k zaslání přijímaných formátů.

Veřejnoprávní původce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává. Není-li veřejnoprávní původce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Taktéž postupuje, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.